ΕΕ: Παρατείνεται για έναν χρόνο το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID – Τι ισχύει για τα πιστοποιητικά… ανάρρωσης

15-06-2022

Στην επέκταση του κανονισμού όσον αφορά στο ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό για την COVID, συμφώνησαν τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με την απόφαση, ο κανονισμός θα παραταθεί κατά ένα έτος, έως 30 Ιουνίου 2023.

Αυτό σημαίνει πως οι ταξιδιώτες της ΕΕ καθώς και όσοι από τρίτες χώρες είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα, θα μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό COVID για ταξίδια εντός της ΕΕ σε κράτη μέλη όπου απαιτούνται αυτά τα ταξιδιωτικά πιστοποιητικά – αν και πολλές χώρες έχουν πάψει ήδη να το ζητούν. Μάλιστα, εάν τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέπουν, ο κανονισμός μπορεί να καταργηθεί νωρίτερα.

Συμφωνήθηκε επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει λεπτομερή έκθεση έως το τέλος του χρόνου. Η έκθεση περιλαμβάνει και νομοθετικές προτάσεις που θα επιτρέψουν νέα αξιολόγηση της ανάγκης διατήρησης ή κατάργησης του πιστοποιητικού, ανάλογα με τις εξελίξεις.

Σε ότι αφορά τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, εκτός από την επέκταση, αποφασίστηκε ότι  πρέπει να αναγράφουν όλες τις χορηγηθείσες δόσεις, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος όπου έγινε ο εμβολιασμός.

Επίσης, αποφασίστηκε η δυνατότητα χορήγησης και έκδοσης πιστοποιητικού ανάρρωσης μετά από εξέταση αντιγόνων. Για το λόγο αυτό, θα επεκταθεί το εύρος των συγκεκριμένων τεστ αντιγόνων που χρησιμοποιούνται, προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις για τα πιστοποιητικά. Τέλος, πιστοποιητικά εμβολιασμού θα μπορούν να εκδίδονται και για όσους συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές.