Έγκαιρη διάγνωση αυτιστικών διαταραχών με μία νέα αναπτυξιακή δοκιμασία

26-12-2016

Μία νέα αναπτυξιακή δοκιμασία, η δοκιμασία «παĩς» , έρχεται για να διευκολύνει τη διάγνωση παιδιών με διαταραχές αυτιστικού φάσματος ήδη από τα δύο πρώτα χρόνια ζωής. Πρόκειται για την ομάδα παιδιών στην οποία η καθυστερημένη διάγνωση είναι συχνό φαινόμενο επηρεάζοντας την πρόγνωση και εξέλιξή τους αρνητικά. Ουσιαστικά λοιπόν, η νέα Αναπτυξιακή Δοκιμασία Επικοινωνίας «παĩς» έρχεται να καλύψει το κενό καθυστερημένης ή λανθασμένης διάγνωσης των Αυτιστικών Διαταραχών. 

Οι λόγοι για τους οποίους δημιουργήθηκε η δοκιμασία «παĩς»  είναι :

  1. η αυξανόμενη συχνότητα των Αυτιστικών Διαταραχών που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και έχει προβληματίσει ιδιαίτερα τους ειδικούς. Πράγματι την τελευταία δεκαετία στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των αυτιστικών παιδιών που απευθύνονται σε κρατικές υπηρεσίες ενώ πρόσφατες μελέτες υπολογίζουν τη συχνότητά τους σε 1 στα 100 παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος δεν είναι σπάνιες. Αντίθετα, είναι πιο συχνές από πολλά άλλα παιδιατρικά νοσήματα όπως π.χ. ο Σακχαρώδης Διαβήτης ή το Σύνδρομο Down γεγονός που  τις καθιστά πιεστικό πρόβλημα Δημόσιας Υγείας.
  2.  Ο δεύτερος λόγος για τη δημιουργία της δοκιμασίας «παĩς» είναι η έλλειψη σταθμισμένων δοκιμασιών πρώιμης ανίχνευσης διαταραχών αυτιστικού φάσματος στη χώρα μας που δυσκολεύει την έγκαιρη διάγνωσή τους.
  3.  Τέλος, ο τρίτος λόγος που καθιστά τη δοκιμασία «παĩς» χρήσιμη είναι                     η αναγκαιότητα προληπτικού ελέγχου σε μικρές ηλικίες καθόσον υπάρχουν τεκμηριωμένες ενδείξεις πως η Πρώιμη Αναγνώριση και Θεραπευτική Παρέμβαση  οδηγούν  σε Πλήρη Αποκατάσταση το 30% – 40% των παιδιών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος.

 Σε ποια παιδιά όμως απευθύνεται η νέα δοκιμασία «παĩς»;

 Σε  παιδιά ηλικίας 18 μηνών έως 4 ετών που δεν έχουν τις αναμενόμενες για την ηλικία τους επικοινωνιακές δεξιότητες ή που  καθυστερούν να μιλήσουν.

Είναι γνωστό ότι οι επικοινωνιακές ικανότητες εξελίσσονται και εμπλουτίζονται ποιοτικά και ποσοτικά με ταχύτατο ρυθμό τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Είναι λοιπόν πιθανό, ένα φυσιολογικό παιδί μικρής ηλικίας με αργό ρυθμό εξέλιξης να μην έχει ακόμα κατακτήσει πλήρως τις επικοινωνιακές δεξιότητες για την ηλικία του. Πότε όμως αυτή η καθυστέρηση ή διαταραχή της επικοινωνίας αποτελεί πρώιμο σημάδι αυτισμού; Η σωστή, λοιπόν, ανίχνευση επικοινωνιακών διαταραχών τα πρώτα χρόνια της ζωής είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί σε περίπτωση που υπάρχει αυτισμός, η πρώιμη παρέμβαση μπορεί να βοηθήσει εξαιρετικά το παιδί.

 

Για τους λόγους αυτούς στη Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Β’ Παιδ/κής Κλινικής Παν/μιου Αθηνών στο Νοσ. Παίδων «Π&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» με επικεφαλής την κυρία Λωρέττα Θωμαΐδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, δημιούργησαν την Πρότυπη Αναπτυξιακή Δοκιμασία Ανίχνευσης Διαταραχών Επικοινωνίας «παĩς» για παιδιά ηλικίας 18 μηνών έως 4 ετών.

 Τι περιλαμβάνει η Αναπτυξιακή Δοκιμασία Επικοινωνίας «παĩς»;

Η Πρότυπη Αναπτυξιακή Δοκιμασία Ανίχνευσης Διαταραχών Επικοινωνίας «παĩς» αποτελείται από τρία τμήματα:

Α. Ειδικό ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στους γονείς και συμπληρώνεται από τους ίδιους.

Β. Επιλεγμένες ερωτήσεις που θέτει στους γονείς ο εξεταστής με συγκεκριμένο τρόπο και

Γ. Πρακτική δοκιμασία την οποία χορηγεί ο εξεταστής στο παιδί.

 Το τελικό αποτέλεσμα προκύπτει από μια σύνθετη εξίσωση που λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα και των τριών τμημάτων της Αναπτυξιακής Δοκιμασίας Επικοινωνίας «παĩς» καθώς και τη χρονολογική ηλικία του εξεταζόμενου παιδιού.

 Η πρωτοτυπία της δοκιμασίας «παĩς»  έγκειται

  • στην καινοτομία της δομής της,
  • στη βαθμολόγησή της ταυτόχρονα από πολλαπλές πηγές και
  • στο γεγονός ότι λαμβάνει υπόψη και την ηλικία του εξεταζόμενου παιδιού καθόσον είναι γνωστό ότι η ηλικία αποτελεί συγχυτικό παράγοντα στη διάγνωση των διαταραχών επικοινωνίας στα μικρά παιδιά.

Ποια είναι όμως η προγνωστική αξία της δοκιμασίας «παĩς»;

Η προγνωστική Αξία της Δοκιμασίας «παĩς» είναι σημαντική καθόσον όταν ένα παιδί έχει ανιχνευθεί από τη δοκιμασία ότι εμφανίζει διαταραχές επικοινωνίας  αυτιστικού φάσματος, η πιθανότητα να είναι πράγματι έτσι είναι 93.5%. Αντίθετα η πιθανότητα ένα παιδί να εμφανίζει διαταραχές επικοινωνίας  αυτιστικού φάσματος όταν δεν έχει ανιχνευθεί θετικά από τη δοκιμασία είναι μόλις 3.1%. Αυτό σημαίνει ότι είναι σχεδόν 30 φορές μεγαλύτερη η πιθανότητα ένα παιδί να έχει ανιχνευθεί θετικά παρά αρνητικά, με αποτέλεσμα να μην ανησυχεί άδικα τους γονείς  χωρίς να υπάρχει λόγος.

Η Αναπτυξιακή Δοκιμασία Επικοινωνίας «παĩς» που κυκλοφορεί από το Μάρτιο του 2016  στη χώρα μας, θα χορηγείται από παιδιάτρους και ειδικούς θεραπευτές μετά από ειδική εκπαίδευσή τους, που θα γίνεται στη Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής στο Νοσοκομείο Παίδων  « Π & Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

«Η δοκιμασία πρόκειται να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για την έγκαιρη διάγνωση των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος σε παιδιά μικρής ηλικίας στη χώρα μας εξασφαλίζοντας μεγάλο όφελος για την καλύτερη πορεία αυτών των παιδιών» αναφέρει η κυρία Λωρέττα Θωμαϊδου Αναπλ. Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ της Β’ Παιδ/κής Κλινικής Παν/μιου Αθηνών στο Νος. Παίδων «Π&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»  ή σ την ιστοσελίδα της Μονάδας: http://developunit.gr/ ή στα τηλ.: 213 2009198 και 2132009186