Εγκύκλιος για την εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει των Εορτών

22-12-2020

Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει των Εορτών, «αναφορικά με χώρους, επιχειρήσεις, δραστηριότητες και υπηρεσίες που από τη λειτουργία τους δύναται να πληγεί η Δημόσια Υγεία περισσότερο από ποτέ», προβλέπει εγκύκλιος του γ.γ. Δημόσιας Υγείας Παναγιώτη Πρεζεράκου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, προτεραιότητα θα δοθεί:

– Στην τήρηση και πιστή εφαρμογή των μέτρων απολύμανσης και εξυγίανσης.

– Στον ενδελεχή υγειονομικό έλεγχο των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως υπεραγορές τροφίμων, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, κάβες, των επιχειρήσεων παρασκευής και προσφοράς γεύματος με διανομή κατοίκον ή κατανάλωσης εκτός του καταστήματος.

– Στην τήρηση των υγειονομικών κανονισμών στις υπαίθριες – λαϊκές αγορές, στα οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών κλπ.

– Στον υγειονομικό έλεγχο των πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων προκειμένου να μην δημιουργηθούν τυχόν προβλήματα υγειονομικού χαρακτήρα από την ανεξέλεγκτη διακίνηση και διάθεση σφαγίων ζών και γενικότερα σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής, διάθεσης, διανομής κυρίως ευαλλοίωτων τροφίμων για την αποφυγή τροφιμογενών νοσημάτων.

Στην εγκύκλιο επιπρόσθετα επισημαίνεται, η αναγκαιότητα ελέγχου της εφαρμογής της ισχύουσας αντικαπνιστικής νομοθεσίας από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.