Εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας: Εφημέρευση Τομέων, Νοσοκομείων για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών

Ε.Σ.Υ.
01-05-2023

Εγκύκλιο για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και αντιμετώπιση των περιστατικών σε Νοσοκομεία της χώρας κατά τις εφημερίες, εξέδωσε το υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί στα δημόσια Νοσοκομεία οφείλει να προσδιορίζει, να εκτελεί ή να επιβλέπει την εκτέλεση όλων των νόμιμων και επιστημονικά τεκμηριωμένων ενεργειών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της πάθησης του ασθενούς κατά τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο με τον συντονισμό πάντα των επιστημονικά υπευθύνων των ιατρικών τμημάτων, του αντίστοιχου τομέα και του Δ/ντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

«Για το λόγο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 1356/29-12-2022 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κ.Ε.Σ.Υ. η οποία έγινε δεκτή από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας εφημέρευσης Τμήματος / Κλινικής Νοσοκομείου με το υπηρετούν προσωπικό αυτού/ής (λόγω ασθενειών, παραιτήσεων κ.λπ.) και προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και η υγεία των ασθενών, στην εφημερία θα συμμετέχουν όλοι οι ιατροί του οικείου Τομέα (ειδικευόμενοι και ειδικευμένοι), υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σε εφημερία ετοιμότητας διαθέσιμος ειδικευμένος ιατρός της αντίστοιχης ειδικότητας του εφημερεύοντος Τομέα», καταλήγει η εγκύκλιος.