Ειδικό Μητρώο Ανηλίκων πρέπει να τηρούν οι Μονάδες Παιδικής Προστασία

20-03-2019

Ειδικό Μητρώο Ανηλίκων θα τηρούν υποχρεωτικά οι Μονάδες Παιδικής Προστασίας και σε αυτό θα συμπεριλαμβάνουν και στοιχεία αδελφών του ανηλίκου, προκειμένου να συνεκτιμηθεί κατά την αποκατάσταση του ανηλίκου και την ενδεχόμενη μελλοντική εκ μέρους του αναζήτηση της φυσικής του οικογένειας.

Αυτό προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας- Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας-Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση- Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕ».

Η τροπολογία προτείνει την επέκταση του Μητρώου και σε ανηλίκους που δεν είναι σε μονάδες παιδικής προστασίας και των οποίων η αναδοχή γίνεται με σύμβαση ή με εισαγγελική διάταξη. Αντίστοιχα προτείνεται επέκταση του Μητρώου και για ανηλίκους για τους οποίους κατατίθεται αίτηση υιοθεσίας.

Επίσης, προβλέπεται τήρηση Ατομικού Σχεδίου Οικογενειακής Αποκατάστασης, για την επιτάχυνση της αναζήτησης κατάλληλης οικογένειας για τους ανηλίκους που δύναται να αποκατασταθούν.

Ειδική μέριμνα προβλέπεται για τα παιδιά που εγκαταλείπονται στα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία πλέον θα τηρούν ειδικά μητρώα ανηλίκων προκειμένου να διευθετούνται επείγοντα ζητήματα που σχετίζονται με την καταγραφή και την άμεση τοποθέτηση σε μονάδα παιδικής προστασίας.