Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για την κάλυψη των 93 θέσεων του ΕΚΑΒ

11-04-2017

Εκδόθηκαν, τη Δευτέρα 10 Απριλίου, τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2016 (ΦΕΚ 13/21-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, ενενήντα τριών (93) θέσεων τακτικού προσωπικού, κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας.

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων, ορίζεται από 11 Απριλίου 2017, έως και την πάροδο της 20ης Απριλίου 2017, ημέρας Πέμπτης.