ΕΚΕ: Δωρεά φορητών Καρδιογράφων σε Κέντρα Υγείας και Υπερηχογράφων «παλάμης» στα «νοσοκομεία αναφοράς»

13-04-2020

Σε μία κρίσιμη περίοδο για όλους τους Έλληνες, με την πανδημία Covid-19 να δοκιμάζει τις αντοχές του υγειονομικού συστήματος και τις κοινωνικοοικονομικές δομές πρόνοιας της χώρας μας, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία εντείνει τις δράσεις και πρωτοβουλίες της για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δείχνοντας έμπρακτη ευαισθησία και συνεχίζοντας να είναι στο πλευρό του ιατρικού κόσμου, των Ελλήνων Καρδιολόγων και των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά από πρωτοβουλία του Δ.Σ και του Προέδρου της ΕΚΕ, Καθηγητή Καρδιολογίας κ. Γουδέβενου, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία θα διαθέσει –σε πρώτη φάση- σε είκοσι τρία Κέντρα Υγείας της χώρας φορητούς καρδιογράφους με δυνατότητα τηλεκαρδιογραφίας.

Κύριος στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας αποτελεί η ενίσχυση της μάχης που δίνει το ιατρικό προσωπικό σε απομακρυσμένες περιοχές της πατρίδας μας καθώς και σε περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα με ιό SARS- COV-2  πανελλαδικά.

Επιπλέον, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΕ, εγκρίθηκε η προμήθεια φορητών  υπερηχοκαρδιογράφων «παλάμης», που θα δοθούν στις Καρδιολογικές Κλινικές  των χαρακτηριζομένων από το Υπουργείο Υγείας ως «νοσοκομείων αναφοράς».

Οι υπερηχοκαρδιογράφοι «παλάμης» δεν υποκαθιστούν  το πλήρες υπερηχοκαρδιογράφημα, αλλά παρέχουν τη δυνατότητα για μια γρήγορη εκτίμηση της καρδιακής λειτουργικότητας, ύπαρξης περικαρδιακού υγρού, σοβαρών βαλβιδικών ανεπαρκειών, πλευριτικών συλλογών  κ.ά. Ταυτόχρονα «αναγνωρίζουν» τους ασθενείς που πρέπει να παραπεμφθούν για  πληρέστερη υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη. Με βάση τα χαρακτηριστικά αυτά οι υπερηχοκαρδιογράφοι «παλάμης» διεθνώς κρίθηκαν ως οι καταλληλότεροι για τον αρχικό έλεγχο ασθενών με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19.

Στο πεδίο της εκπαίδευσης, και ιδιαίτερα των νέων Καρδιολόγων, που διαχρονικά αποτελεί κύριο άξονα δραστηριοποίησης της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, μία νέα πρωτοβουλία είναι η δωρεάν άδεια χρήσης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για την Ψηφιακή Πλατφόρμα Διάδρασης Epicardio SimulationTM, όπου οι εκπαιδευόμενοι -σε πραγματικό χρόνο- κατανοούν και εξοικειώνονται με το ηλεκτροκαρδιογράφημα, τις βασικές αρρυθμίες και την  ηλεκτροφυσιολογία.

Τέλος, μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (www.hcs.gr), διατίθεται δωρεάν σε ασθενείς με Καρδιακή Ανεπάρκεια  η εφαρμογή ThessHF για smartphone ή tablet. Πρόκειται για υπηρεσία υπενθύμισης και εκπαίδευσης κάθε ασθενούς με καρδιακή ανεπάρκεια, ένα πλήρη ψηφιακό βοηθό. Στοχεύει στην αυτοδιαχείριση της νόσου από τον ασθενή σε καθημερινή βάση, χωρίς τη συχνή παρουσία του στις δομές υγείας, ειδικά λόγω των νέων συνθηκών.

Είναι μια εξειδικευμένη εφαρμογή με ασθενοκεντρικό χαρακτήρα, όπου πρωταγωνιστής είναι ο ίδιος ο ασθενής.

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, μία από τις μεγαλύτερες επιστημονικές εταιρείες της χώρας, θεωρεί υποχρέωσή της να συμβάλλει στον περιορισμό των συνεπειών του COVID-19, να σταθεί στο πλευρό  όλων όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης και αυτό θα συνεχίσει να κάνει έμπρακτα και στο μέλλον.