Εκφοβισμός και θυματοποίηση

26-12-2016

Ο όρος “εκφοβισμός και βία στο σχολείο” (school bullying), όπως και ο όρος “θυματοποίηση” (victimization) σήμερα, χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν μια κατάσταση, κατά την οποία ασκείται εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά με σκοπό την επιβολή, την καταδυνάστευση κα ιτην πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου, συνήθως από μαθητές σε συμμαθητές ή συνομηλίκους τους, εντός και εκτός σχολείου.

Μπορείτε να διαβάσετε την συνέχεια του άρθρου εδώ