Εκστρατεία για τη σωστή χρήση αντιβιοτικών από τους φαρμακοποιούς

26-12-2016

Εκστρατεία για τη σωστή χρήση των αντιβιοτικών για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, ξεκινούν οι φαρμακοποιοί. Η πρωτοβουλία ανήκει στον Ηλία Χαλιγιάννη, ταμία ΠΦΣ, ο οποίος καλεί τους συναδέλφους να προχωρήσουν στην ανάρτηση έντυπου ενημερωτικού υλικού (αφίσα) σε όλα τα φαρμακεία της χώρας, προσκαλώντας το κοινό να ενημερωθεί για τη σημασία της συνετής χρήσης των αντιβιοτικών. 

Όπως αναφέρει ο κ.Χαλιγιάννης, η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά αντιπροσωπεύει έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Η διασπορά ανθεκτικών στελεχών στα περισσότερα αντιμικροβιακά φάρμακα ευθύνεται για την πρόκληση σοβαρών λοιμώξεων, την αύξηση της θνητότητας και την εκτίναξη του κόστους νοσηλείας για τα νοσηλευτικά ιδρύματα καθώς η ετήσια οικονομική επιβάρυνση από τις πολυανθεκτικές λοιμώξεις, υπολογίζεται στο 1 τρις ευρώ για τα συστήματα υγείας όλων των χωρών. 

Σήμερα, στην Ευρώπη 50.000 άτομα χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από πολυανθεκτικά μικρόβια ενώ παγκοσμίως ο αριθμός αυτός αυξάνεται στα 700.000 άτομα ετησίως. Υπολογίζεται ότι έως το 2050, θα πεθάνουν 10 εκ. άτομα από λοιμώξεις πολυανθεκτικών μικροβίων, οι οποίες θα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου με περισσότερα περιστατικά από όσα ο καρκίνος και τα τροχαία δυστυχήματα. 

Σύμφωνα με καταγραφές από το ESAC (European Surveillance of Antimicrobial Consumption), η Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει πρώτη σε συνολική – και ειδικότερα εξωνοσοκομειακή – κατανάλωση αντιβιοτικών ανάμεσα σε 28 χώρες της Ευρώπης.