Εκσυγχρονισμός των φαρμακευτικών εργαστηρίων CANA

26-12-2016

Στον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου τους προχωρούν τα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ CANA για την παραγωγή φαρµακευτικών, καλλυντικών και βιοκτόνων προϊόντων καθώς και η παραγωγή και συσκευασία συµπληρωµάτων διατροφής, προϊόντων ειδικής διατροφής και ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

Ήδη υπεγράφη απόφαση έγκρισης της διαδικασίας από τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό και αφού προηηγήθηκε η σχετική άδεια από τον ΕΟΦ για τη λειτουργία παραγωγικού εξοπλισµού αξίας 561.096 € και μη παραγωγικού εξοπλισµού αξίας 167.000 €. 

Στη συνέχεια και µετά την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισµού,η εταιρία θα πρέπει να υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες τα προβλέπομενα δικαιολογητικά προκειµένου να χορηγηθεί άδεια.