“Εκτός ελέγχου η δημόσια υγεία” καταγγέλλουν οι νοσοκομειακοί γιατροί

26-12-2016

Οι μεγάλες ελλείψεις αναλώσιμων υλικών, φαρμάκων, υπηρεσιών συντήρησης τεχνολογίας και υποδομών, ακόμη και τροφίμων σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδών καθημερινής χρήσεως σε όλα σχεδόν τα δημόσια νοσοκομεία αλλά και οι ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό απειλούν τη δημόσια υγεία και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των ελλήνων ασφαλισμένων.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί καταγγέλλουν επίσης την πολιτεία για απαξίωση του έργου τους αφού παραμένουν απλήρωτες οι δεδουλευμένες εφημερίες τους ενώ η κατάρρευση όπως υποστηρίζουν του ΕΟΠΥΥ συνθέτει σκηνικό υγειονομικής κρίσης που απαιτεί την άμεση λήψη μέτρων από τη νέα ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Τα μέτρα που ζητούν να πάρει η πολιτεία μεταξύ άλλων είναι τα εξής:

1) Να δοθούν πίσω στα νοσοκομεία τα κονδύλια λειτουργικών δαπανών που αυθαίρετα αφαιρέθηκαν από το οικονομικό επιτελείο της προηγούμενης κυβέρνησης και την ηγεσία της ΤτΕ, με το κούρεμα των έντοκων λογαριασμών που έγινε ενόψει PSI.

2) Να αρχίσει να υλοποιείται η δημιουργία εθνικού φορέα παραγωγής και διάθεσης φαρμάκων και υλικών.Κατ’ αρχήν να δημιουργηθεί κεντρική κρατική φαρμακαποθήκη, για ενιαία και αποτελεσματικότερη τροφοδοσία των νοσοκομείων με υλικά και φάρμακα καθημερινής χρήσης.

3) Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας πρέπει να επιβάλλει την εξαίρεση του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και ιατρικού προσωπικού από την απαγόρευση προσλήψεων στο δημόσιο.

Ιδιαίτερα δε τονίζεται πως παρανόμως εκκρεμούν οι διορισμοί εκατοντάδων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ, των οποίων έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες κρίσης.

4) Η νέα πολιτική ηγεσία πρέπει άμεσα να φροντίσει για τα στοιχειώδη, δηλαδή:

      α) Την πλήρη καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών των νοσοκομειακών γιατρών.
      β) Την επανόρθωση της ασύλληπτης αδικίας με την περικοπή του χρονοεπιδόματος από όποιο γιατρό αλλάζει εργασιακό φορέα (νοσοκομείο).

5) Η κυβέρνηση πρέπει να φροντίσει για τη χρηματοδότηση της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης. Εκτός των άλλων, ένα μεγάλο μέρος από την ανεπάρκεια της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης μεταβιβάζεται στη γενική εφημερία και την τακτική λειτουργία των νοσοκομείων.