Έλενα Χουλιάρα στο Delphi Economic Forum: 7 προτεραιότητες για τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα του φαρμακευτικού κλάδου

05-05-2023

Επτά προτεραιότητες για τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα του φαρμακευτικού κλάδου, με σταθερό στόχο τη θωράκιση και την περαιτέρω ενίσχυση του ΕΣΥ, παρουσίασε η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος AstraZeneca Ελλάδος και Κύπρου Έλενα Χουλιάρα στο φετινό Delphi Economic Forum. Σκοπός είναι η ενίσχυση όλων των πτυχών του συστήματος έτσι ώστε να αντέχει καλύτερα σε έντονους κλυδωνισμούς και να ανακάμπτει γρηγορότερα από κρίσεις, με τη χρήση όλων των εργαλείων που είναι στη διάθεσή μας και την αξιοποίηση των τεράστιων πλέον δυνατοτήτων που προσφέρει η επιστήμη.

«Για να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο και ανθεκτικό σύστημα υγείας χρειαζόμαστε ολοκληρωμένες, μακροχρόνιες πολιτικές υγείας που θα προκύπτουν από τον διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων και θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του συνόλου του πληθυσμού» τόνισε η κα Χουλιάρα, αναφερόμενη στη μελέτη για το ελληνικό σύστημα υγείας, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Partnership for Health System Sustainability and Resilience (PHSSR) και αποτελεί διεθνή πρωτοβουλία του London School of Economics, του World Economic Forum και της AstraZeneca

Βασιζόμενη στις αντίστοιχες προτάσεις των ειδικών επιστημόνων που συμμετείχαν στη μελέτη, πρόσθεσε: «Σήμερα έχουμε τον τρόπο και τα εργαλεία να δράσουμε προς την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας μας. Οι ειδικοί έχουν αναδείξει τις προτεραιότητες και, πλέον, τα συμπεράσματα της μελέτης PHSSR αποτελούν μία κοινώς αποδεκτή βάση για τη διαμόρφωση των αντίστοιχων πολιτικών».

Επεσήμανε πως η πολιτική φαρμάκου αναδείχθηκε ως ένας σημαντικός πυλώνας στην κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου πλάνου για την υγεία. Εμβαθύνοντας στις προτάσεις εκείνες, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν αποτελεσματικά τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα του φαρμακευτικού κλάδου, η κα Χουλιάρια εστίασε σε συγκεκριμένες βασικές προτεραιότητες:

Κατάρτιση κειμένου εθνικής πολιτικής φαρμάκου, πενταετούς διάρκειας, με τη συμμετοχή του συνόλου των εμπλεκομένων μερών.

Δημιουργία αυτόνομου και ανεξάρτητου οργανισμού Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας.

Δημιουργία πλαισίου και μηχανισμού για την ανάλυση των δεδομένων χρήσης τεχνολογιών υγείας και τη διάθεσή τους στην επιστημονική κοινότητα.

Δημόσια διαθεσιμότητα των δεδομένων της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και σταδιακή προσπάθεια καταγραφής θεραπευτικών εκβάσεων ώστε να συνδεθούν θεραπείες με αποτελέσματα.

Επέκταση και εμπλουτισμός ψηφιακών εργαλείων, όπως ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία και ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς.

Ενίσχυση μηχανισμών ελέγχου συνταγογράφησης.

Καθιέρωση διαδικασίας ορισμού του ετήσιου ορίου δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, με βάση τη ζήτηση, τις πραγματικές δηλαδή ανάγκες του πληθυσμού.

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης, εστιάζοντας στη μελέτη PHSSR για την Ελλάδα, οι: Μίνα Γκάγκα, Αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ρόζα Βρεττού, Επιμελήτρια Α’ Καρδιολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικόν, Κώστας Αθανασάκης, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (επικεφαλής της μελέτης PHSSR για την Ελλάδα), Ηλίας Κυριόπουλος, Assistant Professor, Department of Health Policy, London School of Economics (LSE).