“Ελεύθερη” η επιλογή της αποκλειστικής νοσοκόμας

26-12-2016

Ερμηνευτική εγκύκλιο για την «ελεύθερη» επιλογή αποκλειστικών νοσοκόμων από τους ασθενείς εξέδωσε το υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η επιλογή αποκλειστικού νοσοκόμου επαφίεται στη βούληση  του ασθενούς ο οποίος δύναται να επιλέξει είτε από τον οικείο ονομαστικό πίνακα που τηρείται στα νοσοκομεία και  στις ιδιωτικές κλινικές είτε εκτός αυτού με ελεύθερη επιλογή από το Εθνικό μητρώο αποκλειστικών νοσοκόμων. 

Με αυτά ισχύοντα, αναφέρεται στην εγκύκλιο, «δεν προκύπτει κώλυμα ως προς την μεσολάβηση ιδιωτικού γραφείου ευρέσεως εργασίας, για την εξεύρεση αποκλειστικού νοσοκόμου, για λογαριασμό του εντολέα ασθενούς». 

Διευκρινίζεται επίσης ότι τριμελής επιτροπή συγκροτείται σε κάθε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική, στην περίπτωση κατά την οποία ο ασθενής επιλέξει αποκλειστικό νοσοκόμο από τον οικείο ονομαστικό κατάλογο.