Η έλλειψη προσωπικού το μεγαλύτερο “αγκάθι” για το ΕΣΥ

30-01-2018

Έλλειψη προσωπικού, γραφειοκρατία και ελλιπής προϋπολογισμός, αποτελούν τα «αγκάθια» για το ΕΣΥ, σύμφωνα με τις ίδιες τις διοικήσεις των δημόσιων νοσοκομείων. Αυτό προκύπτει τουλάχιστον από έρευνα που εκπόνησε, στο πλαίσιο μεταπτυχιακής του, εργασίας ο υποδιοικητής της 4ης ΥΠΕ Δημήτρης Τσαλικάκης.

Η έρευνα η οποία βασίστηκε σε απαντήσεις που έδωσαν σε ερωτηματολόγιο 158 (74 πρώην και 84 νυν) διοικητές ελληνικών νοσοκομείων και παρουσιάστηκε στο 3ο Περιφερειακό Ιατρικό Συνέδριο Exploring Novel Medical Frontiers, κατέδειξε ότι:

Το εμπόδιο, με το μεγαλύτερο αθροιστικό ποσοστό (97,47%) είναι η έλλειψη προσωπικού του νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένου και του ιατρικού. Ένα ποσοστό 76% θεωρεί την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας ως το πιο σημαντικό εμπόδιο στην κατηγορία «Εξωτερικό περιβάλλον σε εθνικό επίπεδο» και ένα ποσοστό 53% την έλλειψη προσωπικού από την κατηγορία «Νοσοκομεία και εμπόδια εντός».

Στο ερώτημα ποιό από τα 25 καθημερινά εμπόδια, που μπορεί να συναντήσει ο διοικητής νοσοκομείου ασκώντας διοίκηση θεωρεί ως πιο σημαντικό, 96, εκ των 158 διοικητών, απάντησαν «η γραφειοκρατία» και 93, εκ των 158, απάντησαν «ο μη ικανοποιητικός ελλιπής προϋπολογισμός».

Στο ερώτημα, σχετικά με το «σε ποια επίπεδα διοίκησης ή λειτουργιών του νοσοκομείου εντόπισαν τα περισσότερα εμπόδια», οι διοικητές απάντησαν, σε ποσοστό 56%, ότι στο λειτουργικό επίπεδο του νοσοκομείου εντοπίζουν τα περισσότερα εμπόδια, σε ποσοστό 37% εντοπίζουν τα περισσότερα εμπόδια στη διάσταση λειτουργίας του νοσοκομείου, όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό του νοσοκομείου και σε ποσοστό 34% εντόπισαν τα περισσότερα εμπόδια στη διαχείριση του προϋπολογισμού.

Σε ό,τι αφορά τις νοσοκομειακές δαπάνες, το 56,33% αθροιστικά διαφωνεί με τη διατύπωση ότι οι νοσοκομειακές δαπάνες μπορούν να μειωθούν περαιτέρω, ένα ποσοστό 52,5% αθροιστικά συμφωνεί με το ότι ο ασθενής πρέπει να καταβάλει έστω ένα μικρό ποσοστό κατά την επίσκεψή του στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του νοσοκομείου και ένα ποσοστό 53,8% αθροιστικά συμφωνεί ότι η αύξηση του ορίου δαπανών των νοσοκομείων θα βελτιώσει αντίστοιχα την ποιότητα της παρεχόμενης υγείας στα νοσοκομεία.