Ελπιδοφόρα νέα θεραπεία για ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση καταπολεμά την αναπηρία

26-12-2016

Νέο φάρμακο εναντίον της σκλήρυνσης κατά πλάκας, έρχεται να προστεθεί στη φαρέτρα γιατρών και ασθενών που παλεύουν με τη νόσο. Η «δακλιζουμάμπη»,η νέα θεραπευτική επιλογή που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2016, χορηγείται μία φορά το μήνα με υποδόρια ένεση από τον ίδιο τον ασθενή και φέρεται να μειώνει τις υποτροπές της νόσου και να καθυστερεί σηαμντικά την εξέλιξη της αναπηρίας.

Τα αποτελέσματα ερευνών που παρουσιάστηκαν στο 32ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θεραπεία της ασθένειας στο Λονδίνο, αποδεικνύουν ότι η νέα θεραπεία χορηγούμενη σε ασθενείς που ζουν με υποτροπιάζουσες μορφές, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των οποίων, η δραστηριότητα της νόσου είναι ανεπαρκώς ελεγχόμενη από προηγούμενη θεραπεία, έχει ισχυρή αποτελεσματικότητα, καθυστερώντας την εξέλιξη της αναπηρίας και της ανάπτυξης εγκεφαλικών βλαβών και μειώνοντας τη συχνότητα υποτροπών.

Η έγκριση του φαρμάκου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίχτηκε στα κλινικά δεδομένα των μελετών SELECT Φάση 2, DECIDE φάση 3 και EXTEND  φάση 3. Πρόκειται για διεθνείς μελέτες τυχαιοποιημένες, διπλά τυφλές και ελεγχόμενες στις οποίες συμμετείχαν 2.400 ασθενείς.  

Τα κλινικά δεδομένα των ερευνών έδειξαν ότι ένα σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών που έλαβαν δακλιζουμάμπη είχαν «NEDA», δηλαδή καμία δραστηριότητα της νόσου σε σύγκριση με τους ασθενείς που λάμβαναν ιντερφερόνη β-1α.  κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών της θεραπείας. Η διαφορά μεταξύ των θεραπειών ήταν περισσότερο εμφανής κατά το χρονικό διάστημα 24-96 εβδομάδων. Συγκεκριμένα:

  • Από την έναρξη μέχρι τη 24η εβδομάδα το 41,5% των ασθενών υπό δακλιζουμάμπη πέτυχαν επίπεδα NEDA σε σύγκριση με το 32,6 %  των ασθενών υπό ιντερφερόνη β-1α (p <0.0001).
  • Κατά τις εβδομάδες 24-96: 44,7 % των ασθενών υπό δακλιζουμάμπη πέτυχαν επίπεδα NEDA σε σύγκριση με το 22,4 % των ασθενών υπό ιντερφερόνη β-1α (p <0.0001).

Οι ασθενείς που λάμβαναν δακλιζουμάμπη  μέχρι και 192 εβδομάδες, παρουσίασαν κατά 21% σχετική μείωση του κινδύνου επιδείνωσης της αναπηρίας που παραμένει για 24 εβδομάδες, σε σύγκριση με τους ασθενείς που λάμβαναν αρχικά ιντερφερόνη β-1α στη μελέτη DECIDE και άλλαξαν σε δακλιζουμάμπη στη μελέτη EXTEND.

Η δακλιζουμάμπη είναι ένα εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα  το οποίο συνδέεται εκλεκτικά με τον υψηλής συγγένειας υποδοχέα CD25 της ιντερλευκίνης-2 (IL-2). Το CD25 εκφράζεται σε υψηλά επίπεδα στα Τ-λεμφοκύτταρα που ενεργοποιούνται σε ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση. Ο ανοσοτροποποιητικός μηχανισμός δράσης του νέου φαρμάκου μπλοκάρει την ενεργοποίηση των αυτοδραστικών Τ λεμφοκυτάρων καθοριστικών για τη φλεγμονή στο νευρικό σύστημα των ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση ή Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, χωρίς όμως να προκαλεί την γενική καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος.

Η δακλιζουμάμπη είναι διαθέσιμη στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γερμανία, και σύντομα θα εισαχθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.” Στην Ελλάδα η νέα θεραπεία θα διατίθεται από την εταιρεία Genesis.