ΕΛΣΤΑΤ: Η «ακτινογραφία» της δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδα Υγείας για το 2021 – Μειώθηκαν οι γιατροί, αυξήθηκαν οι νοσηλευτές

15-07-2022

Την «ακτινογραφία» της δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για το 2021 έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Πιο αναλυτικά, από τη σύγκριση των στοιχείων των Κέντρων Υγείας των τελευταίων ετών 2020-2021 παρατηρούνται τα ακόλουθα:

Ο αριθμός του ιατρικού προσωπικού που απασχολείται στα Κέντρα Υγείας παρουσίασε μείωση κατά 3,9% το 2021 σε σχέση με το 2020, στο σύνολο της Χώρας. Αύξηση παρατηρείται το 2021 σε σχέση με το 2020 στις Περιφέρειες Κρήτης και Ιόνιων Νήσων κατά 6,6% και 5,7%, αντίστοιχα. Αντίθετα, μειώσεις παρατηρήθηκαν στις περισσότερες περιφέρειες το 2021 σε σχέση με το 2020 με μεγαλύτερες μειώσεις στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Βόρειου Αιγαίου κατά 11,2% και 10,3% αντίστοιχα.

Το νοσηλευτικό προσωπικό αυξήθηκε το 2021 σε σχέση με το 2020 κατά 10,4% στο σύνολο της χώρας. Αύξηση παρατηρείται κατά το 2021 σε σχέση με το 2020 σε όλες σχεδόν τις Περιφέρειες, με σημαντικότερη αυτή στις Περιφέρειες Αττικής και Ιονίων Νήσων με 26,5% και 21,0% αντίστοιχα. Αντίθετα μειώσεις παρατηρήθηκαν στις Περιφέρειες Βόρειου Αιγαίου, Νότιου Αιγαίου και Ηπείρου κατά 7,3% 6,8% και 0,3% αντίστοιχα.

Το προσωπικό λοιπών ειδικοτήτων των Κέντρων Υγείας, παρουσίασε μείωση το 2021 σε σχέση με το 2020 κατά 2,9% στο σύνολο της χώρας. Σημαντικότερη αύξηση παρατηρείται το 2021 σε σχέση με το 2020 στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Δυτικής Ελλάδας κατά 20,6% και 13,5% αντίστοιχα.

Στα ιατρικά μηχανήματα που διαθέτουν τα Κέντρα Υγείας, παρατηρήθηκε αύξηση στο σύνολο της Χώρας το 2021 σε σχέση με το 2020 κατά 4,9%.

Σημειώνεται ότι στην έκθεση περιλαμβάνονται στοιχεία για τα Κέντρα Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ), τις αποκεντρωμένες μονάδες, όπου στο πρώτο επίπεδο Π.Φ.Υ. παρέχονται υπηρεσίες από τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ), τα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι), τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Π.Ι), τα Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία (Ε.Π.Ι), τα Τοπικά Ιατρεία (Τ.Ι) και λοιπές μονάδες Π.Φ.