ΕΛΣΤΑΤ: Νέα έρευνα για την Υγεία των ελληνόπουλων  – Το 37,5% είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα – Στο «κόκκινο» και το άγχος

βάρος τηλεόραση
16-06-2021

Πολυ καλή ή καλή υγεία έχει η συντριπτική πλειονότητα των ελληνόπουλων. Μόλις ποσοστό 6,7% αντιμετωπίζει κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας. Ωστόσο υψηλό παραμένει το ποσοστό των υπέρβαρων ή παχύσαρκων παιδιών ενώ στο «κόκκινο» είναι και το άγχος στις ηλικίες 5-14 ετών.

Τα παραπάνω στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και αφορούν το 2019. Η έρευνα διενεργήθηκε σε δείγμα 8.125 ιδιωτικών νοικοκυριών και σε ισάριθμα μέλη αυτών, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το θεματικό ερωτηματολόγιο για την υγεία των παιδιών συμπληρώθηκε για 1.334 παιδιά ηλικίας 2 έως 14 ετών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τo 12,6% του εκτιμώμενου πληθυσμού της χώρας είναι παιδιά ηλικίας 2 έως 14 ετών. Το 98,1% των παιδιών έχει πολύ καλή ή καλή υγεία, το 1,4% μέτρια υγεία και το 0,5% κακή ή πολύ κακή υγεία.

Ποσοστό 6,7% των παιδιών ηλικίας 2 έως 14 ετών, κατά δήλωση των γονέων / κηδεμόνων τους, έχουν κάποιο χρόνιο πρόβλημα ή χρόνια πάθηση. Μάλιστα, το 2,2% των παιδιών, έχουν περιορίσει, για λόγους υγείας και για διάστημα 6 μηνών ή και περισσότερο, κάποιες από τις συνήθεις για παιδιά της ηλικίας τους δραστηριότητες.

Στο σύνολο των παιδιών ηλικίας 2 έως και 14 ετών:

– 9,2% είναι ελλιποβαρή,

– 53,3% είναι φυσιολογικού βάρους,

– 37,5% είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα

Τα περισσότερα ελλιποβαρή (23,8%) παιδιά καταγράφονται στις ηλικίες 2 έως 4 ετών, ενώ τα περισσότερα υπέρβαρα ή παχύσαρκα (43,0%) στις ηλικίες 5 έως 7 ετών.

Αναφορικά με τη μνήμη και τη συμπεριφορά των παιδιών ηλικίας 5 έως 14 ετών, σύμφωνα με τη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα τους και σε σχέση με τα παιδιά της ηλικίας τους:

Το 2,5%, αντιμετωπίζουν δυσκολία να θυμούνται πράγματα.

Το 3,0% αντιμετωπίζουν δυσκολία να ελέγξουν τη συμπεριφορά τους.

Το 15,2% των παιδιών ηλικίας 5-14 ετών εμφανίζουν άγχος, νευρικότητα ή ανησυχία τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.