“Αιμοραγεί” η αιμοδοσία στη χώρα μας

03-11-2018

«Αιμορραγεί» η αιμοδοσία στη χώρα μας λόγω των σοβαρών ελλείψεων σε προσωπικό. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του τμήματος Αιμοδοσίας στο ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο. Οι οργανικές θέσεις γιατρών στην Αιμοδοσία, στον τελευταίο οργανισμό του νοσοκομείου,  μειώθηκαν σε τρεις, αν και διενεργούνται 5500 – 6500 αιμοληψίες, 90.000 – 120.000 εξετάσεις και η κίνηση παραγώγων ξεπερνά τις 10.000 (13.000 – 15.000) ετησίως.

Αποτέλεσμα είναι ότι στο Τμήμα εργάζονται μόνο δύο μόνιμοι  και δύο επικουρικοί ειδικευμένοι γιατροί (από τις οποίες η πρώτη απολύεται τον Ιανουάριο 2019 και η δεύτερη τον Μάιο 2019) ενώ ο διευθυντής γιατρός παραμένει αποσπασμένος στο Ε.ΚΕ.Α. από την ημέρα του διορισμού του.

Παρόμοιες είναι οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό: εργάζονται μόνο οκτώ μόνιμοι νοσηλευτές και ένας από πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Αντίστοιχα σε  παραϊατρικό, εργάζονται μόνο πέντε μόνιμοι εργαζόμενοι και ένας από πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ενώ υπάρχει μόνο μία επισκέπτρια υγείας και μία διοικητική υπάλληλος.

Ελλείψεις προσωπικού καταγράφονται και στις υπόλοιπες κλινικές και τμήματα του ΘΡΙΑΣΙΟΥ νοσοκομείου. Ενδεικτικά, κενές παραμένουν 71 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού και 47 θέσεις τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμου.