Εμβολιασμός: Τι έδειξε μελέτη του ΕΚΠΑ για τα αντισώματα που δημιουργούν τα εμβόλια της Pfizer και της AstraZeneca

17-05-2021

Πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα των εμβολίων, δείχνει μελέτη του ΕΚΠΑ, σύμφωνα με την οποία η 2η δόση είναι απαραίτητη για την επίτευξη υψηλών τίτλων εξουδετερωτικών αντισωμάτων έναντι του ιού. Τη μελέτη για τα αντισώματα που δημιουργούνται στον οργανισμό μετά τη χορήγηση των εμβολίων Pfizer και AstraZeneca, διεξάγει η Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Πιο αναλυτικά, στη μελέτη μετρήθηκε η παραγωγή αντισωμάτων τα οποία «εξουδετερώνουν» τον ιό. Η ύπαρξη αυτών των αντισωμάτων σε επίπεδο άνω του 30% είναι ενδεικτική της αδρανοποίησης του ιού. Σε επίπεδα άνω του 75% δηλώνουν πολύ υψηλή προστασία έναντι του ιού.

Στη μελέτη, συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα 78 εθελοντών που έλαβαν το εμβόλιο της Pfizer με αυτά 73 εθελοντών – ηλικίας 60-64 ετών -που έλαβαν το εμβόλιο των AstraZeneca. Πριν την πρώτη δόση των εμβολίων δεν υπήρχε διαφορά στην τιμή των εξουδετερωτικών αντισωμάτων μεταξύ των δυο ομάδων.

Την ημέρα 22, πριν τη χορήγηση της δεύτερης δόσης του εμβολίου της Pfizer, το 78% των εμβολιασθέντων με το εμβόλιο της Pfizer ανέπτυξαν εξουδετερωτικά αντισώματα. Έναντι του 56% αυτών που έλαβαν το εμβόλιο της AstraZeneca. Tην ημέρα 50, που η ομάδα του εμβολίου της Pfizer είχε λάβει ήδη και τη δεύτερη δόση και είχε περάσει διάστημα 4 εβδομάδων, η διαφορά ήταν ακόμη μεγαλύτερη.

Συνολικά, το 98% των εμβολιασθέντων με το εμβόλιο της Pfizer ανέπτυξαν εξουδετερωτικά αντισώματα (σχεδόν όλοι σε επίπεδα άνω του 75%). Έναντι του 75% αυτών που έλαβαν το εμβόλιο της AstraZeneca. Στην ομάδα του εμβολίου της AstraZeneca μόνο το 11% είχε τίτλους εξουδετερωτικών αντισωμάτων άνω του 75%, 50 ημέρες μετά την πρώτη δόση του εμβολίου. Ωστόσο, όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα, παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των ατόμων με θετικούς τίτλους αντισωμάτων και με το εμβόλιο της AstraZeneca, μεταξύ 3 και 7 εβδομάδων μετά την πρώτη δόση του εμβολίου.

.