Εμβόλιο Pfizer-Biontech: Δουλεύει!

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ
25-02-2021

Σύμφωνα με δημοσίευση στο New England Journal of Medicine το εμβόλιο mRNA BNT162b2 είναι αποτελεσματικό για τον κορωνοϊό, όσο αναμενόταν. Αυτό αφορά ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με την Covid-19. Πρόκειται για ένα εύρημα που επιβεβαιώνει και στον μαζικό εμβολιασμό, τα καλά αποτελέσματα από τις τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές. Η μελέτη πήρε δεδομένα από τον μεγαλύτερο οργανισμό υγειονομικής περίθαλψης του Ισραήλ. Η χώρα, ως γνωστόν είχε την ταχύτερη εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού μέχρι και σήμερα. Σχεδόν 40% έχουν κάνει και τη 2η δόση και πάνω από 50% έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση).

Η μελέτη έλαβε υπόψη όλα τα άτομα που εμβολιάστηκαν στο Ισραήλ, κατά την περίοδο από τις 20 Δεκεμβρίου 2020 έως την 1η Φεβρουαρίου 2021. Αυτά συγκρίθηκαν με μη εμβολιασμένα άτομα σε αναλογία 1:1 και σύμφωνα με δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσματα της μελέτης περιλάμβαναν συγκρίσεις αναφορικά με τεκμηριωμένη λοίμωξη με σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο 2 (SARS-CoV-2). Συμπτώματα από τον Covid-19, νοσηλεία σχετιζόμενη με Covid-19, τη σοβαρή νόσηση και το θάνατο. Εκτιμήθηκε η αποτελεσματικότητα του εμβολίου για κάθε περίπτωση ξεχωριστά με την βοήθεια της στατιστικής δοκιμασίας Kaplan – Meier.

87% μείωση κινδύνου για νοσηλεία μετά τη 2η δόση!

Πιο συγκεκριμένα, κάθε ομάδα μελέτης περιελάμβανε 596.618 άτομα. Τα αποτελέσματα αφορούσαν εμβολιασμένους, 14 έως 20 ημέρες μετά την πρώτη δόση και σε εμβολιασμένους, 7 ή περισσότερες ημέρες μετά τη δεύτερη δόση. Η εκτιμώμενη αποτελεσματικότητα του εμβολίου ήταν η ακόλουθη: Μείωση κινδύνου από τεκμηριωμένη λοίμωξη 46% και 92% σε όσους είχαν κάνει και τη 2η δόση. Μείωση 57% και 94% για συμπτώματα. Για νοσηλεία, μείωση 74% και 87%. Μείωση κινδύνου για σοβαρή νόσηση 62% και 92% αντίστοιχα.

Η μείωση κινδύνου θανάτου ήταν 72% για όσους είχαν πάρει την 1η δόση. Η εκτιμώμενη αποτελεσματικότητα σε συγκεκριμένους υποπληθυσμούς που αξιολογήθηκαν για τεκμηριωμένη λοίμωξη και συμπτώματα Covid-19 ήταν παρόμοια μεταξύ των ηλικιακών ομάδων, με δυνητικά ελαφρώς χαμηλότερη αποτελεσματικότητα σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα.