Ενεργοποιείται η Συμβουλευτική Επιτροπή Αιμοδοσίας

26-12-2016

«Ενεργοποιείται» η Συμβουλευτική Επιτροπή Αιμοδοσίας, η οποία επικουρεί το Ε.ΚΕ.Α. σε θέματα αιμοδοσίας και μεταγγισιοθεραπείας, με απόφαση του υπουργού Υγείας κ. Μάκη Βορίδη. 

Πιο συγκεκριμένα, έργο της Επιτροπής είναι να γνωμοδοτεί α. Σχετικά με τα αναγκαία μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων και των τεχνικών που εφαρμόζονται στις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας. β. Για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την αιμοδοσία και τα επιστημονικά και τεχνικά προβλήματα που αφορούν την παραγωγή και χορήγηση θεραπευτικών προϊόντων ανθρώπινης προέλευσης με βάση τα δεδομένα και τους κανόνες που ισχύουν διεθνώς. γ. Για τα προβλήματα που προκύπτουν κατά ή μετά τη μετάγγιση αίματος ή παραγώγων του. 

Πρόεδρος της Επιτροπής αναλαμβάνει ο Σταμούλης Κωνσταντίνος (Αιματολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας), με αναπληρώτριά του την Μέλου Σοφία, Επιμελήτρια Α ́, Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».