Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο δράσης “ΑΘΗΝΑ” κατά του Έμπολα

26-12-2016

Ενεργοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου το Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση του αιμορραγικού πυρετού Έμπολα «ΑΘΗΝΑ», από το υπουργείο Υγείας. Το Σχέδιο περιλαμβάνει πέντε βασικούς άξονες:

  • Σχεδιασμός και Συντονισμός Δράσεων
  • Παρακολούθηση και Εκτίμηση της Κατάστασης
  • Περιορισμός της Εξάπλωσης της νόσου
  • Διαλειτουργικότητα των Υπηρεσιών Υγείας και λοιπών φορέων (δημοσίων  – ιδιωτικών)
  • Επικοινωνία – Ενημέρωση  

Όπως αναφέρει ο υπουργός Υγείας και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ιογενών Αιμορραγικών Πυρετών κ. Μάκης Βορίδης, σκοπός «του Σχεδίου Δράσης είναι η ολοκληρωμένη και λεπτομερής καταγραφή των ενδεδειγμένων δράσεων και των συντονισμένων ενεργειών από τις Ελληνικές Υγειονομικές Αρχές και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της επιδημίας του αιμορραγικού πυρετού Έμπολα». 

Το σχέδιο καταρτίστηκε με ευθύνη της Εθνικής Επιτροπής Ιογενών Αιμορραγικών Πυρετών και την καθοριστική επιστημονική και διαχειριστική συμβολή της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, του Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων και του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας. 

Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή  στις 19/12/2014  και ενσωματώνει τη δυνατότητα επικαιροποίησης και προσαρμογής του στην εξέλιξη της επιδημίας και σε νέα επιδημιολογικά, επιστημονικά και άλλα δεδομένα. 

Σύμφωνα με το Σχέδιο, τα υπεύθυνα νοσοκομεία για την υποδοχή και νοσηλεία ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος αιμορραγικού πυρετού Έμπολα, είναι: η  Νοσοκομειακή Μονάδα Αμαλία Φλέμιγκ  του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο  –  Αμαλία Φλέμιγκ» και η  ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία» (η οποία θα εκκενωθεί άμεσα για να αξιοποιηθεί σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης) ή οι ειδικά διαμορφωμένοι θάλαμοι απομονωμένης πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία». 

Σε περίπτωση ανάγκης νοσηλείας αυξημένου αριθμού υπόπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών αιμορραγικού πυρετού  Έμπολα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες Νοσοκομειακές Μονάδες, μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Ιογενών Αιμορραγικών Πυρετών. 

Τα Γενικά, Ειδικά και Νομαρχιακά Νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας και οι λοιπές μονάδες Υγείας, δεν νοσηλεύουν ύποπτα ή πιθανά ή επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα, εφ’ όσον για τη νοσηλεία τους απαιτούνται ειδικές και προκαθορισμένες συνθήκες, αλλά κυρίως για την αποφυγή διασποράς και μετάδοσης του μολυσματικού παράγοντα.