Εντατικά σεμινάρια στις κλινικές σχετικά με νέα κοινοτική οδηγία για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων

20-11-2017
Νέα κοινοτική οδηγία για την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων «ενεργοποιείται» τον Μάιο και στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, ο νέος κανονισμός θα εφαρμοσθεί άμεσα σε όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ (χωρίς να απαιτείται εθνική νομοθετική πρωτοβουλία) στις 25 Μαΐου 2018.
O νέος κανονισμός (GDPR) είναι δεσμευτικός και απαιτεί από τις επιχειρήσεις να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα και το ιδιωτικό απόρρητο των πολιτών της ΕΕ. Η μη συμμόρφωση των επιχειρήσεων θα μπορούσε να κοστίσει ακριβά. Τα πρόστιμα φτάνουν έως και τα 20 εκατομμύρια Ευρώ ή για τις επιχειρήσεις έως και 4% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών τους.
Όπως αναφέρει η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών, από τον νέο Κανονισμό επηρεάζονται κυρίως οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας. Τα Δεδομένα Υγείας, τα Γενετικά & τα Βιομετρικά Δεδομένα αποτελούν Ευαίσθητα Δεδομένα που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Για την  επεξεργασία Ευαίσθητων Δεδομένων – εξηγεί η ΠΕΙΚ- ο Κανονισμός απαιτεί την ικανοποίηση επιπρόσθετων υποχρεώσεων και θεσπίζει υψηλά πρόστιμα & διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασής τους. Ο κλάδος μας είναι από τους πλέον επικίνδυνους και ευάλωτους.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΕΙΚ σκοπεύει στην διοργάνωση εντατικών σεμιναρίων σε ολιγομελή τμήματα έναντι τιμήματος προκειμένου να προετοιμάσει τους Data Protection Officers της κάθε κλινικής με τις βασικές και στοχευμένες στον κλάδο πληροφορίες. Τα σεμινάρια θα είναι ειδικά σχεδιασμένα για τις υπηρεσίες υγείας με πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής των νέων απαιτήσεων.
Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία θα πρέπει να υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά των κλινικών να συμμετάσχουν στα σεμινάρια. Γι’ αυτό η ΠΕΙΚ καλεί τους εμπλεκόμενους να δηλώσουν μέχρι την Παρασκευή 24.11.2017 σχετικό ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στα σεμινάρια με ένα email στο [email protected].