‘Ενταξη οδοντιατρικών υπηρεσιών στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας

26-12-2016

Διαδικασίες «εξπρές» για την ένταξη πρωτοβάθμιας οδοντιατρικής φροντίδας στο δημόσιο σύστημα υγείας, υιοθετεί το υπουργείο Υγείας. Ήδη ο γενικός γραμματέας κ. Πέτρος Γιαννουλάτος προχώρησε στην συγκρότηση «Ομάδας Εργασίας Πρωτοβάθμιας Οδοντιατρικής Φροντίδας», θέτοντας μάλιστα αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την έκδοση πορίσματος για την παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών. 

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση, ο ρόλος της Ομάδας είναι συμβουλευτικός και το αντικείμενο εργασιών θα έχει ως γνωμοδοτικό πόρισμα: 

α) Τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας οδοντιατρικής φροντίδας

β) Τον προσδιορισμό της ταυτότητας τους

γ) Τη λεπτομερή περιγραφή του αντικειμένου των παρεχόμενων υπηρεσιών και

δ) Την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού. 

Όπως τονίζεται στην απόφαση, «το πόρισμα των εργασιών θα κατατεθεί στον Υπουργό Υγείας έως 31 Ιανουαρίου 2016».

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                                                                               

                                                                                                                       ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ