Εντολή Βορίδη να εμβολιαστούν οι άποροι και οι ανασφάλιστοι

26-12-2016

Κατεπείγουσα εγκύκλιο για τον εμβολιασμό άπορων και ανασφάλιστων πολιτών, απέστειλε στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές ο υπουργός Υγείας κ. Μάκης Βορίδης και καλεί τις μονάδες υγείας να μεριμνήσουν ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να προμηθεύονται εμβόλια και να  διενεργούν προγράμματα εμβολιασμών που θα καλύπτουν τους ανασφάλιστους και λοιπούς δικαιούχους όπως (ασφαλισμένοι που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα και δεν δικαιούνται υπηρεσιών φαρμακευτικής περίθαλψης). 

Επιπλέον παρακαλούνται οι Διοικητές των ΥΠε της χώρας, στην αρμοδιότητα tων οποίων ανήκουν οι Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ, οι Διευθυντές Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των  Περιφερειακών Ενοτήτων και όσοι από τους Καλλικρατικούς Δήμους συμμετέχουν στις εμβολιαστικές δράσεις,  να συνεργαστούν κατά περίπτωση για την αποτελεσματικότερη εμβολιαστική κάλυψη των  άπορων  και ανασφάλιστων πολιτών. 

Διευκρινίζει επίσης ότι τα εμβόλια  ταξιδιωτικής ιατρικής δεν παρέχονται δωρεάν από το Ελληνικό Δημόσιο, με εξαίρεση τους συμμετέχοντες σε επίσημες κρατικές αποστολές. Η εξόφληση των παραπάνω εμβολίων γίνεται απευθείας από τον ενδιαφερόμενο μέσω τραπεζικού λογαριασμού. 

Στην ίδια εγκύκλιο, αναφέρεται ότι το υπουργείο Υγείας  είναι σε φάση ολοκλήρωσης των διαδικασιών  διενέργειας ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού, ο οποίος ξεκίνησε κατά το έτος 2013 για προμήθεια και διάθεση εμβολίων  για την εμβολιαστική κάλυψη των άπορων και ανασφάλιστων παιδιών. Επιπλέον αναμένει την εκτέλεση της ετήσιας παραγγελίας για το τρέχον έτος από το Ε.Ι. ΠΑΣΤΕΡ το οποίο επίσης διενεργεί διεθνή διαγωνισμό. 

Μετά την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων διαγωνισμών το Υπουργείο θα διαθέσει  περιορισμένες  ποσότητες εμβολίων στις Περιφέρειες και στις Δ.Υ.Πε ανάλογα με την εκτίμηση των αναγκών τους.