ΕΟΔΥ: Νέες οδηγίες για τους ασθενείς με covid19 που δεν χρειάζονται νοσηλεία – Τί προσέχουμε και ποια θεραπεία λαμβάνουμε

18-11-2021

Στην επικαιροποίηση των οδηγιών για τους ασθενείς με covid19 που δεν χρειάζονται νοσηλεία προχώρησε ο ΕΟΔΥ. Σύμφωνα με τις οδηγίε αυτές,

Ασθενής με ήπια προς μέτρια νόσο (κορεσμός οξυγόνου >94% σε αέρα δωματίου), που δεν έχει παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσο:

Δεν λαμβάνει ειδική φαρμακευτική αγωγή. Ο ασθενής παρακολουθεί την θερμοκρασία του και τον κορεσμό οξυγόνου με οξύμετρο τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα. Προτείνεται καλή ενυδάτωση, λήψη αντιπυρετικών και κλινοστατισμός μέχρι την πλήρη υποχώρηση του πυρετού. Χορηγούνται αντιβιοτικά μόνο όταν υπάρχουν κλινικά, απεικονιστικά ή εργαστηριακά στοιχεία συλλοίμωξης με βακτηριακή πνευμονία.

Ασθενής με ήπια προς μέτρια νόσο (κορεσμός οξυγόνου >94% σε αέρα δωματίου), που έχει παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσο:

Δεν λαμβάνει ειδική φαρμακευτική αγωγή. Ο ασθενής παρακολουθεί την θερμοκρασία του και τον κορεσμό οξυγόνου με οξύμετρο τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα. Προτείνεται καλή ενυδάτωση, λήψη αντιπυρετικών και κλινοστατισμός μέχρι την πλήρη υποχώρηση του πυρετού. Χορηγούνται αντιβιοτικά όταν υπάρχουν κλινικά, απεικονιστικά ή εργαστηριακά αποτελέσματα συλλοίμωξης με βακτηριακή πνευμονία.

Σημειώνεται ότι παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσο είναι: μη-εμβολιασμός, ηλικία άνω των 65 ετών, εμβολιασμένα άτομα άνω των 65 ετών που έχουν παρέλθει οι 6 μήνες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, παχυσαρκία (ΒΜΙ>35), ανοσοκαταστολή, αιμοκάθαρση, χρόνια καρδιοπάθεια, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, διαβήτης, αιμοσφαιρινοπάθειες.

Συμπτώματα και σημεία σοβαρής νόσου: κορεσμός οξυγόνου <90% σε αέρα δωματίου (ή <94% αλλά ταχέως επιδεινούμενος), ή/και σημεία σοβαρής αναπνευστικής δυσχέρειας (>30 αναπνοές/λεπτό, χρήση επικουρικών αναπνευστικών μυών, αδυναμία εκφοράς πλήρων προτάσεων) ή/και εκτεταμένα διηθήματα (>50%) στην απεικόνιση θώρακα ή/και συνδυασμός εργαστηριακών (λεμφοκύτταρα <1000/μl, φεριττίνη > 1000 mg/ml, CRP>100 mg/ml με φυσιολογική τιμή <5 ).