Όλο και μεγαλώνει η λίστα με τα φάρμακα που λείπουν από τη χώρα μας

10-07-2019

Αυξάνεται η λίστα του ΕΟΦ με τα σκευάσματα που παρουσιάζουν έλλειψη στη χώρα μας. Ενδεικτικό είναι ότι η διοίκηση του Οργανισμού αποφάσισε την άμεση απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης 6 ακόμη φαρμάκων, με τη σχετική λίστα να περιλαμβάνει πλέον 52 σκευάσματα.

Πρόκειται για τα φαρμακευτικά προϊόντα: EPANUTIN ORAL.SUSP 30MG/5ML BTx1 (FLx125ML) , ACCUPRON F.C.TAB 20 MG, XANAX TAB 0,25MG/TAB ΒΤ x 30, XANAX TAB 0,5MG/TAB ΒΤ x 30 , XANAX TAB 1MG/TAB BTx30 και XANAX TAB 2MG/TAB BTx1 FL x30.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, «κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της απαγορεύεται επίσης κάθε αποθεματοποίηση των εν λόγω προϊόντων». Στην απόφαση υπογραμμίζεται ότι η υποχρέωση της διάθεσης αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά ισχύει για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που εισέρχονται στην Ελλάδα μετά από έγκριση του Ε.Ο.Φ. για έκτακτη εισαγωγή ή κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία με ξενόγλωσση επισήμανση.

«Σε κάθε περίπτωση, η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην εγχώρια αγορά κατά προτεραιότητα από όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης(κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία) σύμφωνα με τη ζήτηση και τη συνταγογράφησή τους, είναι επιβεβλημένη», σημειώνει ο ΕΟΦ.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, όσα φαρμακευτικά προϊόντα περιλαμβάνονται στον κατάλογο και παρουσιάζουν έλλειψη για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών απαγορεύονται αυτοδικαίως (χωρίς την έκδοση σχετικής απόφασης) οι παράλληλες εξαγωγές και η ενδοκοινοτική διακίνηση προκειμένου να διασφαλίζεται η περίθαλψη των ασθενών πρωτίστως στη χώρα μας και η προστασία της δημόσιας υγείας γενικότερα.