ΕΟΦ: Εθνικό μητρώο κλινικών μελετών και σεμινάρια για γιατρούς

26-12-2016

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να φτάσει στο υπουργείο Υγείας  η ολοκληρωμένη πρόταση του ΕΟΦ σχετικά με τις κλινικές μελέτες προκειμένου να διαμορφωθεί το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τις κλινικές μελέτες προκειμένου να εναρμονισθεί η χώρα μας με τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία που τίθεται σε εφαρμογή από το 2017. Η πρόεδρος του ΕΟΦ κα Αικατερίνη Αντωνίου, με αφορμή την παγκόσμια μέρα για τις κλινικές μελέτες, υπογράμμισε τη στήριξη του Οργανισμού σ’ αυτές, διότι πιστεύει ότι όχι μόνο έχουν οφέλη για τους ασθενείς και δίνουν υπεραξία στο χώρο της υγείας αλλά αποτελούν και μηχανισμό ανάπτυξης για την ανάπτυξη της οικονομίας.

 Για το λόγο αυτό ο ΕΟΦ θα διενεργεί εκπαιδευτικά σεμινάρια σε γιατρούς ερευνητές και νοσηλευτές που θα γίνονται εντός του Οργανισμού και θα ξεκινήσει μια σειρά διαβουλεύσεων και συναντήσεων με τις ΥΠΕ και τα νοσοκομεία προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη διενέργεια των μελετών χωρίς γραφειοκρατικά προσκόμματα και καθυστερήσεις. Επίσης θα αναλάβει πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός εθνικού μητρώου των κλινικών μελετών που γίνονται στο ΕΣΥ που θα αναρτάται στις αρμόδιες ΥΠΕ προς ενημέρωση του κοινού και των ασθενών. 

Επιπροσθέτως ο Οργανισμός προτίθεται να θεσπίσει βραβεία για τρεις μη εμπορικές κλινικές μελέτες. Αυτές θα είναι μελέτες που δε θα έχουν χορηγούς εταιρείες ή άλλους εμπορικούς φορείς ενώ  μία από αυτές, τις μη εμπορικές θα είναι παιδιατρική.

 Παρά όμως από τις διαβεβαιώσεις της διοίκησης του αρμόδιου φορέα για μελλοντικές κινήσεις και ενέργειες η σημερινή πραγματικότητα είναι απογοητευτική.

Το 2015 και παρά το ότι υπήρξε μία αύξηση των κλινικών μελετών κατά 20% η Ελλάδα, εξακολουθεί να βρίσκεται  μόλις στη 18η θέση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η κα  Ευαγγελία Φούζα, αναπληρώτρια διευθύντρια της Διεύθυνσης Φαρμακευτικών Μελετών και Έρευνας του ΕΟΦ το 2015 διενεργήθηκαν κλινικές δοκιμές  σε 633 κέντρα στις οποίες έλαβαν μέρος 6.000 ασθενείς με προϋπολογισμό 60 εκατομμύρια ευρώ.