ΕΟΦ: Ζητά απογραφή για τις ακόλλητες Ταινίες Γνησιότητας

Φάρμακα
26-12-2016

Με επιστολή του ο ΕΟΦ ζητά μέχρι την Κυριακή 8 Ιουνίου 2013 να του αποσταλούν όλα τα δεδομένα (σειριακοί αριθμοί κλπ) για τις ακόλλητες Ταινίες Γνησιότητας που έχει αυτή τη στιγμή ως απόθεμα κάθε εταιρία που κατέχει Άδεια Κυκλοφορίας φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης.

Η κίνηση αυτή γίνεται στα πλαίσιο της επικείμενης διανομής της νέας Ταινίας Γνησιότητας με τις νέες τεχνικές προδιαγραφές και ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι δεν θα χορηγήσει Ταινία Γνησιότητας σε όσες εταιρίες δεν αποστείλουν τα στοιχεία απογραφής που ζητούνται.