ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει από την ερχόμενη Δευτέρα η διαδιακασία αποζημίωσης παροχών και υπηρεσιών υψηλού κόστους

30-08-2018

Αλλάζει από την ερχόμενη Δευτέρα η διαδικασία έγκρισης χορήγησης και αποζημίωσης παροχών και υπηρεσιών υψηλού κόστους. Συγκεκριμένα ενεργοποιείται το ηλεκτρονικό Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ),  με το οποίο επιταχύνονται οι διαδικασίες έγκρισης των αιτημάτων πολιτών για την αποζημίωσή τους.

Κάθε χρόνο το ΑΥΣ  δέχεται περισσότερα από 10.000 αιτήματα από Πολίτες, οι οποίοι προκειμένου να λάβουν πρόσθετες παροχές ή αποζημίωση, λαμβάνουν την  ιατρική γνωμάτευση και στη συνέχεια  καταθέτουν αίτηση στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση (Πε.Δι.) ΕΟΠΥΥ. Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά αποστέλλεται από την Πε.Δι. στο ΑΥΣ, το οποίο συνεδριάζει και η απόφαση κοινοποιείται στη Πε.Δι., ώστε στη συνέχεια να ενημερωθεί ο Πολίτης.

Σύμφωνα ανακοίνωση του Οργανισμού, στα εξής όλα τα αιτήματα θα κατευθύνονται και θα εξυπηρετούνται, βάση μοναδικού Αριθμού Ηλεκτρονικής Γνωμάτευσης, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας και δεν θα παραλαμβάνονται πλέον χειρόγραφα.  Τα αιτήματα θα αποστέλλονται στο  ΑΥΣ, είτε από τον γνωματεύοντα ιατρό, είτε από συμβεβλημένο Πάροχο Υγείας.

Η εφαρμογή βρίσκεται στο site του ΕΟΠΥΥ και θα είναι διαθέσιμη σε πιστοποιημένους χρήστες, οι οποίοι διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης, όπως ιατροί και συμβεβλημένοι Πάροχοι Υγείας . Κάθε αίτημα αποστέλλεται μοναδικά και ενημερώνει την Κατάσταση του αιτήματος με τις αντίστοιχες ημερομηνίες των ενεργειών και ταυτόχρονη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων. Μάλιστα, κάθε γνωμάτευση που έχει εγκριθεί θα δύναται να εκτελεστεί σε πραγματικό χρόνο από τον Πάροχο.

Επιπλέον, στο site του ΕΟΠΥΥ παρέχεται η δυνατότητα στον Πολίτη  να υποβάλλει το αίτημά του και να ενημερώνεται για την εξέλιξή του κάνοντας χρήση του ηλεκτρονικού του Ασφαλιστικού Φακέλου Υγείας.