ΕΟΠΥΥ: Ειδικές επιτροπές θα εγκρίνουν την αποζημίωση των ειδικών εξετάσεων

12-09-2019

Με έγκριση από ειδικές επιτροπές του ΕΟΠΥΥ θα διενεργούνται και θα αποζημιώνονται ειδικές εξετάσεις, θεραπείες και επεμβάσεις ασθενείς – δικαιούχους του Οργανισμού, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια. Πιο συγκεκριμένα, οι επιτροπές, οι οποίες θα λειτουργούν στο πλαίσιο του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου (Α.Υ.Σ.) του ΕΟΠΥΥ, αφορούν:

Την αξιολόγηση και έγκριση εκτέλεσης ιατρικών πράξεων Ποζιτρονικής και αξονικής τομογραφίας PET/CT. Όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση, «έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση και έγκριση αιτημάτων ασθενών για εκτέλεση των ιατρικών πράξεων Ποζιτρονικής και Αξονικής Τομογραφίας PET/CT μετά από λεπτομερή εξέταση των φακέλων τους».

Την Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική Ακτινονοθεραπεία με εντόπιση της παθολογίας στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και σε όργανα και σε ιστούς εκτός Κ.Ν.Σ., με τις τεχνικές Γ-KNIFE,X-KNIFE και CYBERKNIFE. Σύμφωνα με την απόφαση, «έργο της Επιτροπής είναι η λεπτομερής εξέταση, εκτίμηση και έγκριση αιτημάτων ασθενών , τα οποία αποστέλλονται μέσω ασφαλιστικών φορέων (Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ.α.) και αφορούν στην εκτέλεση Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας,με εντόπιση στο Κ.Ν.Σ. καθώς και σε όργανα και ιστούς εκτός Κ.Ν.Σ. με τις τεχνικές (γ-Knife,x-Knife και CyberKnife)».

Την τοποθέτηση εμφυτευόμενων συστημάτων. Έργο της Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση και έγκριση τοποθέτησης των παρακάτω συστημάτων σε ασφαλισμένους, μετά από αξιολόγηση του αποσταλέντος ιατρικού φακέλου: Εμφυτευόμενου συστήματος ηλεκτρικής διεγέρσεως νωτιαίου μυελού, εγκεφάλου και πνευμονογαστρικού νεύρου, Εμφυτευόμενου συστήματος νευρομυϊκής διεγέρσεως, Εμφυτευόμενου συστήματος προγραμματιζόμενης υπαραχνοϊδούς χορήγησης κεκαθαρμένης μορφίνης και Baclofen, Προσωρινά εμφυτεύματα για χαρτογράφηση εγκεφάλου.

Τα εμφυτεύματα αποκατάστασης της ακοής. Η Επιτροπής θα αξιολογεί τους ασφαλισμένους ασθενείς που είναι υποψήφιοι για εμφύτευση κοχλιακών εμφυτευμάτων, δεδομένου ότι εκ των υστέρων δεν εγκρίνεται κοχλιακή εμφύτευση εκτός εάν συντρέχουν ιατρικοί λόγοι επείγουσας παρέμβασης (π.χ ίνωση μετά από μηνιγγίτιδα), διαφορετικά καταστρατηγείται η λίστα αναμονής στα νοσοκομεία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση τοποθέτησης κοχλιακών εμφυτευμάτων αποτελεί η κατάθεση του πλήρους ιατρικού φακέλου του ασθενούς.

Την αξιολόγηση και έγκριση τοποθέτησης απινιδωτών καθώς και για την τοποθέτηση ή αντικατάσταση ειδικού τύπου βηματοδοτών – απινιδωτών «Πρόληψης –Ανάταξης Κολπικών Αρρυθμιών». Όπως τονίζεται στην απόφαση, «έργο της Επιτροπής είναι η έγκριση τοποθέτησης ή αντικατάστασης βηματοδότη –Απινιδωτή «Πρόληψης -Ανάταξης κολπικών αρρυθμιών» σε ασφαλισμένους ασθενείς που παραπέμπονται για γνωμοδότηση μέσω των δημοσίων Νοσοκομείων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που θα παραπεμφθεί από το Α.Υ.Σ..

Την αξιολόγηση φακέλων ασθενών, νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών για την τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου και διαμερισματοποίηση στομάχου. Έργο της Επιτροπής είναι η έγκριση μετά από αξιολόγηση φακέλων ασθενών, Νοσοκομείων και ιδιωτικών Κλινικών για την τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου και διαμερισματοποίηση στομάχου.

Θέματα συναφή με εμφύτευση συσκευών υποστήριξης καρδιάς (ΣΥΚ), βιολογικών αορτικών βαλβίδων (διαδερμικώς ή διακορυφαίως) και για τη μη χειρουργική εμφύτευση συσκευών διόρθωσης ενδοκαρδιακών βλαβών. Έργο της Επιτροπής είναι η μετά από αξιολόγηση έγκριση αιτημάτων ασθενών για την:εμφύτευση συσκευών χρόνιας υποβοήθησης της καρδιάς, εμφύτευση βιολογικών αορτικών βαλβίδων τοποθετούμενων διαδερμικώς ή διακορυφαίως, μη χειρουργική εμφύτευση συσκευών διόρθωσης άλλων ανατομικών καρδιακών βλαβών.

Την έγκριση έναρξης χορήγησης και ελέγχου χορήγησης αυξητικής ορμόνης σε παιδιά.

Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση, «αιτήματα των ασθενών για τα άνω γνωστικά αντικείμενα, θα αποστέλλονται στο Α.Υ.Σ. μέσω των κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕ.ΔΙ.) ή σε ειδικές περιπτώσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά από συνεννόηση της ΠΕ.ΔΙ. με τη Γραμματεία των Επιτροπών του Α.Υ.Σ..