ΕΟΠΥΥ: Έναρξη των διαπραγματεύσεων για την κοστολόγηση υπηρεσιών και παροχών

16-01-2019

Αρχίζει η διαπραγμάτευση για την κοστολόγηση και αποζημίωση υπηρεσιών και παροχών από τον ΕΟΠΥΥ. Η επιτροπή διαπραγμάτευσης Αμοιβών και Τιμών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ΕΟΠΥΥ προχώρησε σε σχετική πρόσκληση προς τους παρόχους Υγείας για τη σύναψη σύμβασης μετά από διαπραγμάτευση.

Εκτός από τις υπάρχουσες παροχές προς τους δικαιούχους, η διαπραγμάτευση αφορά και σε νέες παροχές. Πιο αναλυτικά, η πρόσκληση για έναρξη διαπραγμάτευσης αφορά:

·Υπηρεσίες Νοσηλείας σε Ιδιωτικές Κλινικές

·Υπηρεσίες Νοσηλείας σε Ψυχιατρικές Κλινικές

·Υπηρεσίες σε Κέντρα Αποκατάστασης & Αποθεραπείας Κλειστής Περίθαλψης

·Πολυγονιδιακές προβλεπτικές εξετάσεις για τη λήψη χημειοθεραπείας ή μη σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού

·Διαγνωστικό ραδιοφάρμακο για τη διενέργεια της διαγνωστικής εξέτασης Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων με ταυτόχρονη υπολογιστική Τομογραφία (PET-CT)

·Αναλώσιμα υλικά διαβήτη (ταινίες μέτρησης σακχάρου)

·Παροχή προθέσεων και ορθωτικών μέσων

·Εξέταση ποσοτικός προσδιορισμός HIV RNA πλάσματος, εξέταση γονοτυπικής αντοχής και εξέταση για το γονότυπο HLA B5701, για τα οροθετικά στον HIV άτομα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαπραγμάτευση ενώ η προσέλευση των ενδιαφερομένων στη διαπραγμάτευση είναι υποχρεωτική, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Διαβάστε επίσης:

Επανα-ενεργοποιήθηκε η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ