ΕΟΠΥΥ: Ειδική επιτροπή θα εξετάζει ατομική άδεια πρώιμης πρόσβασης σε φάρμακα

29-06-2017

Ακόμη και σε φάρμακα πρώιμης πρόσβασης θα μπορούν να έχουν οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με απόφαση της διοίκησης του Οργανισμού. Όπως προκύπτει από τη σχετική απόφαση, οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να απευθυνθούν σε ειδική επιτροπή του ΕΟΠΥΥ, που συγκροτήθηκε για την εξέταση αιτημάτων προσωρινής ατομικής άδειας πρώιμης πρόσβασης σε φάρμακα.

Είχε προηγηθεί έντονη διαμαρτυρία συλλόγων ασθενών και ιατρών για σοβαρά εμπόδια στην πρόσβαση των ασθενών σε νέα καινοτόμα φάρμακα μετά την εφαρμογή του νέου νόμου για την αποζημίωση των φαρμάκων υψηλού κόστους.

Η επιτροπή θα γνωμοδοτεί για κάθε περίπτωση μεμονωμένα, αναλόγως την ιατρική αναγκαιότητα καθώς και την αποζημίωση των θεραπειών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας, ο θεράπων ιατρός να διαβιβάσει σχετικό αίτημα και να καταθέσει τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον ΕΟΠΥΥ. Στη συνέχεια η επιτροπή θα γνωμοδοτεί και ο φάκελος θα διαβιβάζεται στον ΕΟΦ .

Πρόεδρος της νέας Επιτροπής είναι ο αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.