ΕΟΠΥΥ: Nέες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης Ημερήσιας Νοσηλείας

25-02-2018

Νέο σχέδιο σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  Αποθεραπείας  Αποκατάστασης  Ημερήσιας Νοσηλείας (ΚΑΑ), ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ. Στο πλαίσιο αυτό ο ΕΟΠΥΥ απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης με τα ΚΑΑ Ημερήσιας Νοσηλείας. Προκειμένου  μάλιστα να  υπογραφούν  οι  συμβάσεις  των ΚΑΑ για Ημερήσια Νοσηλεία σύμφωνα με το ΝΕΟ συμβατικό πλαίσιο, ο ΕΟΠΥΥ καλεί:

Όλα τα ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ με τον ΕΟΠΥΥ Κέντρα Αποθεραπείας Αποκατάστασης που έχουν συνάψει σύμβαση για ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ και επιθυμούν τη συνέχιση της συνεργασίας  τους  με  τον  Οργανισμό για  τη  συγκεκριμένη  παροχή  υπηρεσιών υγείας, να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ και να υπογράψουν το ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, υποβάλλοντας παράλληλα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σημειώνεται ότι οι NEOI ΠΑΡΟΧΟΙ Κέντρων  Αποθεραπείας  Αποκατάστασης  που  επιθυμούν  να συμβληθούν για πρώτη φορά με τον ΕΟΠΥΥ θα ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία.

Σύμφωνα μάλιστα με ανακοίνωση του Οργανισμού, για τα ΚΑΑ που είναι συμβεβλημένα μέχρι σήμερα με τον ΕΟΠΥΥ για ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ και δεν δηλώσουν ενδιαφέρον για να υπογράψουν το νέο σχέδιο σύμβασης, θα προβεί στην καταγγελία της σύμβασής τους.