ΕΟΠΥΥ: Με νέο σύστημα από σήμερα τα ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς

01-10-2017

Ενεργοποιείται από σήμερα Δευτέρα 2 Οκτωβρίου το νέο σύστημα για τις ιατρικές επισκέψεις που πραγματοποιούν οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ σε συμβεβλημένους  με  τον  Οργανισμό ιατρούς. Πιο αναλυτικά, με το νέο σύστημα, από το οποίο εξαιρούνται τα επείγοντα περιστατικά:

– Καθορίζεται ως μέσος ημερήσιος αριθμός επισκέψεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ στους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό ιατρούς, οι είκοσι (20) επισκέψεις. Ο χρόνος  επίσκεψης  καθορίζεται  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  ορθής  ιατρικής πρακτικής. Ενδεικτικός μέσος χρόνος επίσκεψης (ανά δικαιούχο μέσω ΕΟΠΥΥ), ορίζονται τα δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας.

  1. Καθορίζεται ως μέγιστος εβδομαδιαίος αριθμός επισκέψεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥστους  συμβεβλημένους  με  τον  Οργανισμό  ιατρούς,  οι  εκατό  (100) επισκέψεις.
  2. Όλοι οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥιατροί καλούνται να δηλώσουν στο e – ΔΑΠΥ το ωράριο λειτουργίας του ιατρείου τους κατά το οποίο θα εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ.