ΕΟΠΥΥ: Παράταση των συμβάσεων παρόχων Υγείας μέχρι τις 30 Ιουνίου

26-12-2016

Μέχρι 30 Ιουνίου παρατείνονται οι συμβάσεις των παρόχων υγείας του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Σε σημερινή ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος του Οργανισμού κ. Σωτήρης Μπερσίμης διευκρινίζει ότι «η παράταση έως τις 30/06/2016, αφορά την ισχύ των υφιστάμενων συμβάσεων  μεταξύ των  «ιατρών, διαγνωστικών εργαστηρίων, Πολυϊατρείων, κλινικών και λοιπών παρόχων και του ΕΟΠΥΥ, είτε αυτές είναι αρχικές είτε  έχουν ήδη παραταθεί.». 

Οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενταλματοποιούνται και εκκαθαρίζονται από αυτόν, σύμφωνα με τα απαιτούμενα παραστατικά  που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν έως την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία. 

Παράλληλα, αναφέρει ο κ. Μπερσίμης, « η ισχύς των υφισταμένων μεταξύ οδοντοτεχνιτών και του ΕΟΠΥΥ συμβάσεων παρατείνονται μέχρι τις 30/6/2016.» Οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από τον οποίο εξακολουθεί να διενεργείται η ενταλματοποίηση και εκκαθάριση των δαπανών αυτών, σύμφωνα με τα απαιτούμενα παραστατικά που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν έως την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία.