ΕΟΠΥΥ: Προθεσμία μέχρι 15 Δεκεμβρίου για τους παρόχους σκευασμάτων για ειδικούς σκοπούς

09-12-2017

Προθεσμία μέχρι την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου έχουν προθεσμία οι πάροχοι του ΕΟΠΥΥ- κατασκευαστές/εισαγωγείς/διακινητές  σκευασμάτων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και ιατροτεχνολογικών προϊόντων – προκειμένου να καταχωρήσουν τα προϊόντα τους στο μητρώο του ΕΟΠΥΥ – ΕΚΑΠΤΥ ώστε  αυτά να αποζημιώνονται από τον Οργανισμό.

Μάλιστα, οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι καλούνται να δηλώσουν (με σχετική υπεύθυνη δήλωση) τις τρεις χαμηλότερες τιμές των προϊόντων τους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν το προϊόν είναι εισαγόμενο και κυκλοφορεί σε περισσότερες από τρεις χώρες της Ε.Ε.

Ο ΕΟΠΥΥ καλεί τους ενδιαφερόμενους « να  έχουν  ολοκληρώσει  τις  αναγκαίες  ενέργειες καταχώρησης των προϊόντων τους μέχρι και την Παρασκευή 15-12-2017, καθώς  όπως  σας έχουμε  ήδη  ενημερώσει  η  επόμενη  επικαιροποίηση  θα διενεργηθεί μετά το 1ο τρίμηνο του 2018». Αυτός σημαίνει ότι εάν ένα προϊόν δεν ενταχθεί στο Μητρώο τότε αυτό δεν θα αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ, τουλάχιστον για τους επόμενους τρεις μήνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύντομα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ  λίστα με όλα τα εγκεκριμένα και αποζημιούμενα από τον Οργανισμό προϊόντα κατά κατηγορία, όπου θα μπορεί ο κάθε συμβεβλημένος πάροχος αλλά και ο πολίτης να τα αναζητήσει.