ΕΟΠΥΥ: Προϋποθέσεις παράτασης νοσηλείας σε Κέντρα Αποκατάστασης

26-12-2016

Εγκύκλιο για τις προϋποθέσεις παράτασης νοσηλείας ασφαλισμένων σε Κέντρα Αποκατάστασης Αποθεραπείας (ΚΑΑ), εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα και δυσλειτουργίες που αφορούν στις σχετικές αιτήσεις. Σύμφωνα με την εγκύκλιο τα συμβεβλημένα ΚΑΑ θα πρέπει να ακολουθούν την εξής διαδικασία:

 Έκδοση των εξής δικαιολογητικών: 

Α. Αρχική ιατρική γνωμάτευση  από το νοσηλευτικό ίδρυμα που νοσηλεύθηκε  που να αναφέρει την διάγνωση εξόδου και την αναγκαιότητα εισαγωγής του ασφαλισμένου στο ΚΑΑ. 

Β. Ιατρική γνωμάτευση του Επιστημονικά Υπεύθυνου του ΚΑΑ, υπογεγραμμένη από τον ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ, όπου εκτός του ιατρικού ιστορικού και  της παρούσης κλινικής κατάστασης του ασφαλισμένου, θα αναφέρεται η μέχρι τώρα πορεία της αποκατάστασης  και το προσδοκώμενο λειτουργικό επίπεδο αποκατάστασης την περίοδο της παράτασης. 

Η αίτηση παράτασης νοσηλείας πρέπει να διαβιβάζεται στο Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected]), 20 ημέρες πριν την λήξη του ανώτατου χρόνου παραμονής του ασφαλισμένου στο ΚΑΑ, όπως προβλέπεται από την πάθησή του,   προκειμένου να μπορούν να ολοκληρωθούν έγκαιρα όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες εξέτασης  των δικαιολογητικών από  το ΑΥΣ και αποστολής της απόφασης στο ΚΑΑ.