ΕΟΠΥΥ: Τί αλλάζει από 1η Ιανουαρίου 2021 για υγειονομική περίθαλψη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ποιες δαπάνες αποζημιώνονται

24-12-2020

Οδηγίες για την υγειονομική περίθαλψη στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρησή του από την Ε.Ε. και από 01.01.2021, εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Σύμφωνα με τον Οργανισμό, οι υπήκοοι των κρατών μελών της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους γενικά δεν θα έχουν πρόσβαση σε προγραμματισμένη ή μη υγειονομική περίθαλψη στο Η.Β. μέσω του εντύπου δικαιώματος S2 ή της ΕΚΑΑ αντίστοιχα. Επίσης δεν θα ισχύουν οι κανόνες επιστροφής των εξόδων για λήψη διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης στο Η.Β. μέσω της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ.

Ωστόσο για τους δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης μπορεί να ισχύουν ειδικοί όροι και προϋποθέσεις έκδοσης ΕΚΑΑ ή ΠΠΑ για αποκλειστική χρήση στο Η.Β., και για το λόγο αυτό πριν την αναχώρηση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμβουλευτούν τον Φορέα κοινωνικής ασφάλισής τους. Για πληροφορίες που αφορούν στα θέματα συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη φόρμα επικοινωνίας: [email protected].

Ειδικοί όροι μπορεί να ισχύουν και στην περίπτωση της προγραμματισμένης υγειονομικής περίθαλψης στο Η.Β. μέσω του εντύπου δικαιώματος S2, η έγκριση της οποίας δόθηκε πριν από 31.12.2020. Επιπρόσθετα πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών ακολουθώντας τη διαδρομή: https://brexit.gov.gr/ για όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στο Η.Β. ή να λάβουν οδηγίες για την εκεί διαμονή τους, ακολουθώντας τη διαδρομή: https://www.gov.uk/transition.