Έως 13 Φεβρουαρίου οι εγγραφές στο μητρώο προμηθευτών υλικών αιμοκάθαρσης

26-12-2016

 Προθεσμία μέχρι την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου έχουν οι προμηθευτές υλικών αιμοκάθαρσης προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Προμηθευτών του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να αποζημιώνονται από τον Οργανισμό. 

Όπως αναφέρει η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ σε ανακοίνωσή της, πλέον «οι προμηθευτές υλικών αιμοκάθαρσης, θα αποζημιώνονται απευθείας από τον ΕΟΠΥΥ για τα χορηγούμενα προϊόντα, σύμφωνα με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών, κατά την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου πώλησης». 

Προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η συγκεκριμένη διάταξη, σημειώνει ο Οργανισμός, «είναι απαραίτητο να διαμορφωθεί ένα μητρώο προμηθευτών και γι’ αυτό παρακαλούμε  μέχρι την Παρασκευή 13/02/2015, να έχετε καταθέσει στη Δ/νση Συμβάσεων  του ΕΟΠΥΥ τα απαραίτητα  δικαιολογητικά».