Επανέρχεται το πλαφόν ανά γιατρό ειδικότητα και γεωγραφική περιοχή

26-12-2016

Επανέρχεται σε ισχύ το πλαφόν στη συνταγογράφηση σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας οπότε αίρεται η αναστολή που είχε επιβληθεί με προσωρινή διαταγή στο πλαφόν και το πλαφόν στη συνταγογράφηση επανέρχεται απορριπτομένων των σχετικών αιτημάτων των ιατρικών συλλόγων.

Αυτό αποτελεί καταρχήν μια θετική εξέλιξη στην προσπάθεια της Πολιτείας, τονίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας, αφενός για να μειωθεί ο όγκος συνταγογράφησης και αφετέρου να ενισχυθεί η συνταγογράφηση γενόσημων φαρμάκων αυτονοήτως, χωρίς να διακυβεύεται η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή του ασθενούς.

Περαιτέρω το ΣτΕ όπως σημειώνει η ανακοίνωση, έκρινε ότι έπρεπε να ανασταλεί η υπουργική απόφαση κατά το μέρος της, που επέβαλε υποχρεωτικό ελάχιστο όριο συνταγογράφησης γενόσημων φαρμάκων.   

Για το θέμα ο Υπουργός Υγείας, Μάκης Βορίδης δήλωσε:

«Με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το πλαφόν στη δαπάνη συνταγογράφησης φαρμάκων επανέρχεται. Πρόκειται για σημαντική απόφαση, η οποία δείχνει μία ‘στροφή’ στη θέση του ΣτΕ. Θα δούμε στην καθαρογραμμένη απόφαση τις σκέψεις του ΣτΕ για το ελάχιστο όριο συνταγογράφησης γενοσήμων. Πρέπει να δηλώσω ότι είμαι κατ΄ αρχήν ικανοποιημένος από τη συγκεκριμένη εξέλιξη». 

Να σημειωθεί ότι το Στε έκανε δεκτο το όριο στη δαπάνη συνταγογράφησης φαρμάκων ανά γιατρό ειδικότητα και ανά γεωγραφική περιοχή ενώ αποφάσισε την αναστολή της υπουργικής αποφάσης σχετικά με τον καθορισμό ελαχίστου, κατώτατου ορίου στη συνταγογράφηση γενοσήμων φαρμάκων και φαρμάκων off patent ανά γιατρό.