Επί πλέον μέτρα για συγκράτηση δαπανών στην Υγεία ζητά η Κομισιόν

26-12-2016

Επιπλέον μέτρα για τη συγκράτηση των δαπανών για φάρμακα, διαγνωστικές εξετάσεις και νοσηλεία, στο όριο του κλειστού προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ ζητεί η Κομισιόν από την ελληνική κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, στην πρόταση της Κομισιόν που συντάχθηκε με αφορμή το Eurogroup της Δευτέρας, περιλαμβάνεται μείωση του clawback το 2017 και το 2018 για φαρμακευτικές εταιρείες, διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικά νοσοκομεία κατά τουλάχιστον 30% κατ’ έτος, κίνητρα σε φαρμακοποιούς για την προώθηση των γενοσήμων και ετήσιος οικονομικός έλεγχος των νοσοκομείων από ελεγκτικές εταιρείες. 

Ειδικά για τα νοσοκομεία προβλέπεται ότι έως τον Δεκέμβριο 2016 το 60% των προμηθειών να γίνεται κεντρικά και στο 80% τον Δεκέμβριο 2017. Για την αύξηση της χρήσης γενοσήμων φαρμάκων προτείνεται η θέσπιση κινήτρων για τους φαρμακοποιούς, η υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης των πολιτών και η αναθεώρηση –προς τα κάτω– των συνταγογραφικών στόχων των γιατρών. Ο στόχος χρήσης γενοσήμων τοποθετείται στο 50% για τους νοσοκομειακούς ασθενείς τον ερχόμενο Δεκέμβριο (60% τον Ιούνιο 2017) και στο 40% για τους εξωνοσοκομειακούς ασθενείς τον Μάρτιο 2017 (60% τον Μάρτιο 2018). 

Για τον ΕΟΠΥΥ, η Κομισιόν προτείνει οι ελληνικές αρχές να εξαντλήσουν τις δημόσιες δομές ώστε οι αγορές υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΥΥ από ιδιώτες παρόχους να γίνονται μόνον όταν δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο δημόσιος τομές. Μάλιστα προτείνει έως τον Ιούνιο του 2017 να αναπτυχθεί σύστημα προέγκρισης των παραπομπών ασφαλισμένων στον ιδιωτικό τομέα υγείας.