Επιχορηγήσεις σε φορείς από τον υπουργό Υγείας

26-12-2016

Ενέκρινε επιχορηγήσεις σε  5 φορείς ύψους περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ, ο υπουργός κος Θάνος Δημόπουλος. Συγκεριμένα στην υπουργική απόφαση περιλαμβάνονται οι εξής φορείς:

Έγκριση της επιχορήγησης  του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας [Ε.Κ.Α.Β.] με το ποσό του 1.000.000 ευρώ για την κάλυψη έκτακτων λειτουργικών του δαπανών για το οικονομικό έτος 2015.

Επιχορήγηση του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου με το ποσό των 3.207.136,00 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού του για το μήνα Σεπτέμβριο του οικονομικού έτους 2015.

Επιχορήγηση του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών [Ο.ΚΑ.ΝΑ.] με το ποσό των 1.588.046,00 ευρώ προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μισθοδοσίας των υπαλλήλων και οι λειτουργικές δαπάνες των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας για το Γ Τρίμηνο του οικονομικού έτους 2015 .

Επιχορήγηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού [Ε.Ε.Σ.] με το ποσό του 1.000.000 ευρώ σε εκτέλεση του αρ. 4 του Ν.3627/2007 [ΦΕΚ 292/Α/2007] «Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού» για την εκπλήρωση του σκοπού και της αποστολής του για το οικονομικό έτος 2015.

Επιχορήγηση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» με το ποσό των 165.148,00 ευρώ προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες μισθοδοσίας και λειτουργίας του, με απόλυτη προτεραιότητα στην κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας.