Επιμορφωτικό σεμινάριο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας

03-07-2018

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, διοργανώνει πιστοποιημένο εβδομαδιαίο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα: «Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)».
Από 2 έως 6 Ιουλίου θα διεξαχθεί στο ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ το πρώτο πιλοτικό επιμορφωτικό πρόγραμμα με στελέχη από τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), τα Κέντρα Υγείας και τις 1η και 2η ΥΠΕ. Από το Σεπτέμβριο του 2018 και εφ’ εξής έχει προγραμματισθεί να πραγματοποιείται τουλάχιστον ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα το μήνα σε όλη την Ελλάδα ανά Περιφέρεια.
Σκοπός του προγράμματος είναι να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο γνώσεων, αντιλήψεων και στάσεων του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει και υποστηρίζει τις δομές της ΠΦΥ. Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει το πρόγραμμα είναι:
– Διεθνής εμπειρία και ευρωπαϊκό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας ΠΦΥ
– Αρχές και θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας ΠΦΥ στην Ελλάδα
– Η διεπιστημονική ομάδα υγείας στην ΠΦΥ
– Αρμοδιότητες, λειτουργίες και οργάνωση ΠΦΥ
– Προσομοίωση σε μια υποθετική δομή ΠΦΥ