Επίσπευση της αδειοδότησης δύο νέων κέντρων Μεταμόσχευσης με εντολή Μπέζα

26-12-2016

Ο Υφυπουργός Υγείας κ. Αντώνης  Μπέζας, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) Καθηγητή κ. Αλκιβιάδη Κωστάκη.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ενημέρωση του Υφυπουργού Υγείας για θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του Οργανισμού καθώς και οι πολιτικές για την αύξηση της δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας.

Σχετικά με το μείζονος σημασίας ζήτημα της δημιουργίας δύο νέων Κέντρων Μεταμόσχευσης Ήπατος στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Λαϊκό» και το Γενικό Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός», ο κ. Μπέζας έδωσε εντολή για την επίσπευση της διαδικασίας αδειοδότησης προκειμένου να ξεκινήσει σύντομα η λειτουργία τους και να μην απαιτείται η μετάβαση ελλήνων ασθενών σε μεταμοσχευτικά κέντρα του εξωτερικού.