Επιστρέφονται στους δικαιούχους οι μη νόμιμες παρακρατηθείσες εισφορές υγείας

24-11-2017

Επιστρέφονται εντός Δεκεμβρίου στους δικαιούχους τα ποσά που μη  νομίμως  παρακρατούνταν  ως  εισφορές  υγείας  το πρώτο εξάμηνο του 2016. Παρέμβαση για το θέμα είχε κάνει ο Συνήγορος  του  Πολίτη ο οποίος εκφράζει «την  ικανοποίησή  του  για  την  υπερψήφιση  του σχεδίου νόμου «Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις»,  με το άρθρο 2 του οποίου  προβλέπεται η επιστροφή, με τη σύνταξη  μηνός Δεκεμβρίου 2017,  των επιπλέον  ποσών  που  μη  νομίμως  παρακρατούνταν  ως  εισφορές  υγείας  για  το διάστημα από 1/1/12 έως 30 /6/16».

Μάλιστα ο Συνήγορος του Πολίτη τον Αύγουστο του 2016 είχε  εκπονήσει πόρισμα σύμφωνα με το οποίο «ο τρόπος υπολογισμού της κράτησης 4% υπέρ του Κλάδου Υγείας όπως εφαρμοζόταν χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι μέχρι τότε μειώσεις , ήταν εσφαλμένος, ως νομικά αβάσιμος» . Επίσης ζητούσε ο υπολογισμός της εισφοράς 4% υπέρ Κλάδου Υγείας σε είδος,  να γίνεται επί του μεικτού ποσού των συντάξεων λαμβάνοντας υπόψη τις διαδοχικές μειώσεις που επιβλήθηκαν σε αυτές.

Το θέμα επανήλθε πρόσφατα στη δημοσιότητα και ο Συνήγορος,  ανταποκρινόμενος στα  εύλογα  αιτήματα  πολιτών  οι  οποίοι  υπέβαλαν σε  αυτόν μεγάλο  αριθμό αναφορών , απευθύνθηκε  εκ  νέου  τον  Ιούλιο  και  τον   Σεπτέμβριο  του  2017   στους αρμόδιους Υπουργούς,  ζητώντας, πλέον, την οριστική διευθέτηση του ζητήματος, με την επιστροφή των ποσών αυτών.

Με την ψήφιση της νέας ρύθμισης,  το ζήτημα τελικά επιλύθηκε, αποκαθιστώντας έτσι τη νομιμότητα. Είναι ευνόητο ότι ο Συνήγορος που Πολίτη παρακολουθεί την εφαρμογή του νέου νόμου.

Επισημαίνει, ωστόσο, ενόψει και της διανομής του Κοινωνικού Μερίσματος του έτους 2017 σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, ότι εκκρεμεί ακόμη η καταβολή του Κοινωνικού Μερίσματος του ν. 4254/2014 σε ικανό αριθμό δικαιούχων οι οποίοι έχουν  υποβάλει  αιτήσεις  από  την  άνοιξη  του  2014, και  ο  έλεγχος  των  οποίων φαίνεται να παραμένει ανολοκλήρωτος.