ΕΠΥ: Διαγωνισμός για προμήθεια εργαστηριακών εξετάσεων

26-12-2016

Διαγωνισμό για τη προμήθεια Εργαστηριακών Εξετάσεων θα διενεργήσει η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας. Ήδη προχώρησε στην συγκρότηση επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τον διαγωνισμό. 

Πρόεδρος της Επιτροπής αναλαμβάνει ο Δημήτριος Ρίζος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Χηµείας της Ιατρικής Σχολής του Παν/µίου Αθηνών, Υπεύθυνος Ορµονολογικού Εργαστηρίου Β’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής του Π.Ν.Αρεταίειο. 

Μέλη της Ειτροπής είναι: 

 • Βασιλική Βράνη, Βιολόγος Ανοσολογικού Εργαστηρίου –  Εθνικού Κέντρου Ιστοσυµβατότητας του Γ.Ν.Α. Γεννηµατάς
 • Ελισάβετ Γρουζή, Αιµατολόγος Συντονίστρια ∆/ντρια Νοσοκοµειακής Υπηρεσίας Αιµοδοσίας Γ.Α.Ν. «Άγιος  Σάββας»
 • Ιωάννα ∆ελλαδέτσιµα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογοανατοµίας  στο ΕΚΠΑ, Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατοµικής στο  Γ.Ν.Α. Λαϊκό
 • Καίτη Θέµελη ∆ιγαλάκη, Συντονίστρια ∆ιευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο».
 • Πέτρος Καρακίτσος, Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ∆ιευθυντής Εργαστηρίου ∆ιαγνωστικής Κυτταρολογίας του Κυτταρολογικού Εργαστηρίου Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
 • Ιωάννης Μανώλης, Χηµικός Βιοχηµικού Εργαστηρίου του Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο».
 • Χρυσούλα Μπέλεση, Βιοπαθολόγος, ∆/ντρια Αιµατολογικού Εργαστηρίου – Υπεύθυνη Μοριακού Ελέγχου Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήµων»
 • Αλεξάνδρα Σιόρεντα, Βιοπαθολόγος, Επιµελήτρια Α΄ Ανοσολογικού Εργαστηρίου – Εθνικού Κέντρου Ιστοσυµβατότητας του  Γ.Ν.Α. Γεννηµατάς
 • Φωτούλα Σταθοπούλου, ∆/ντρια Φαρµακείου Γ.Ν.Α. ΚΑΤ-ΕΚΑ.
 • Αντώνης Στυλιανάκης, Βιοπαθολόγος, Επιµελητής Α΄Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α.ΚΑΤ-ΕΚΑ
 • Παναγιώτα Τσιώλη, Βιολόγος, Παθολογοανατοµικό Εργαστήριο Μοριακού Ελέγχου Γ.Ν.Α. Λαϊκό
 • Ευγενία Κανελλοπούλου, Αντιπρόεδρος ΕΠΥ,