ΕΠΥ: Παράταση έως 30 Ιουνίου για διενέργεια διαγωνισμών με την παλιά διαδικασία

26-12-2016

Παράταση έως 30 Ιουνίου για τη διενέργεια τακτικών διαγωνισµών με τη παλιά διαδικασία αναφορικά με τις προδιαγραφές, αποφάσισε η Επιτροπή προμηθειών. Σύμφωνα με εγκύκλιο, «η Επιτροπή Προµηθειών Υγείας και οι δηµόσιοι φορείς υγείας δύνανται να διενεργούν έως και την 30η Ιουνίου 2016 τακτικούς διαγωνισµούς (ανοικτούς ή κλειστούς) για την προµήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών δυνάµει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εγκρίθηκαν, εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάµει της παλαιάς διαδικασίας, δηλαδή της διαδικασίας που ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ των αποφάσεων που ενσωµατώνονται στην εγκύκλιο της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας «Ενσωµάτωση σε ενιαίο κείµενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».