Έρχεται το e-ραντεβού για την πρωτοβάθμια φροντίδα και τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων

νοσοκομειο ασθενεις
05-02-2021

Ομάδα εργασίας για την πλήρη εφαρμογή του ηλεκτρονικού ραντεβού στις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και την επέκτασή του στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων, «ενεργοποιεί» το υπουργείο Υγείας. Έργο της Ομάδας Εργασίας η οποία αποτελείται από 8 μέλη, είναι:

α. Ο σχεδιασμός και η υποστήριξη της εφαρμογής του ηλεκτρονικού ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων.

β. Η διαχείριση θεμάτων διαλειτουργικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα των Νοσοκομείων.

γ. Η βελτίωση λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικού ραντεβού στις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Για την επίτευξη του έργου της η Ομάδα Εργασίας θα συνεργαστεί με εκπροσώπους όλων των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Πε.) καθώς και όλων των άλλων εμπλεκόμενων Φορέων (Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας, Νοσοκομεία κ.λ.π.). Η Ομάδα Εργασίας θα λειτουργεί υπό την παρακολούθηση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας και του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Σημειώνεται ότι η θητεία των μελών της Ομάδας Εργασίας είναι ενός έτους.