Έρχεται νομοθετική ρύθμιση για την εξόφληση παλαιών οφειλών των ασφαλιστικών ταμείων

23-09-2018

«Έρχεται» νομοθετική ρύθμιση για την εξόφληση των παλαιών οφειλών  των ασφαλιστικών ταμείων – πριν την ενσωμάτωσή τους στον ΕΟΠΥΥ. Η ρύθμιση αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα καθώς υπάρχει κίνδυνος διαγραφής τους λόγω παρέλευση της 5ετίας.

Το θέμα συζητήθηκε σε συνάντηση του υποδιοικητή του ΕΦΚΑ κ. Δημ. Τσακίρη με εκπροσώπους του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιωτικών Διαγνωστικών Κέντρων. Στη συνάντηση έγινε εκτενής αναφορά στην υπέρβαση της καταληκτικής ημερομηνίας εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών,  λόγω – όπως ενημέρωσε ο κ. Τσακίρης – του κωλύματος έγκρισης της ενταλματοποίησης των οφειλών που ετέθη από την πλευρά των επιτρόπων (πάρεδροι) λόγω παρέλευσής της 5ετίας και ως εκ τούτου διαγραφής της οφειλής για όσους δεν είχαν φροντίσει να προσφύγουν δικαστικά για την ακύρωση της παραγραφής.

Σύμφωνα με τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός Σεπτεμβρίου, η οποία θα θεραπεύει αυτό το κώλυμα εκ μέρους των επιτρόπων και ως εκ τούτου θα προχωρήσουν οι πληρωμές όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών με γοργό ρυθμό.

Επιπλέον στη συνάντηση συμφωνήθηκε να εξεταστεί και να συμπεριληφθεί στην ίδια νομοθετική ρύθμιση η άρση της απαίτησης που εκδηλώνεται από πλευράς ΤΣΑΥ για επιβολή πρόστιμων και προσαυξήσεων στις οφειλές των παρόχων προς το εν λόγω ταμείο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συμψηφισμοί που έχουν γίνει με τις οφειλές του ταμείου προς τους παρόχους, απαίτηση η οποία είναι και άδικη και καταχρηστική, σύμφωνα με τους παρόχους.

Τέλος, ο ΠΑΣΙΔΙΚ  ζήτησε από τον υποδιοικητή  να παρέμβει δραστικά στην πρωτοφανή και αδικαιολόγητη απαίτηση των υπαλλήλων του ΤΣΑΥ για προσκόμιση στοιχείων από τους ίδιους τους παρόχους όταν προκύπτει κάποια παλαιά οφειλή, ώστε να προσδιορίσουν το ύψος της οφειλής που έχουν οι πάροχοι προς το εν λόγω ταμείο, για να μπορέσουν να τους εκδώσουν στη συνέχεια ασφαλιστική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλής, αίτημα που έγινε και αυτό αποδεκτό.